Bezpieczeństwo depozytów w świetle islandzkich i cypryjskich doświadczeń kryzysu finansowego – aspekty regulacyjne

Main Article Content

Piotr Frątczak

Abstrakt

Celem artykuł jest przedstawienie bezpieczeństwa depozytów zarówno w aspekcie teoretycznym, jako jednego z założeń regulacji działalności bankowej, jak i w wymiarze praktycznym, jako jednego z elementów działań antykryzysowych w sektorze bankowym. Punktem wyjścia analizy są zagadnienia regulacyjne powstałe na gruncie problematyki gwarantowania depozytów. Natomiast główną część artykułu stanowi opis doświadczeń Cypru oraz Islandii ‒ krajów, w których kryzys bankowy osiągnął nadzwyczajną skalę, stając się powodem wyjątkowej ingerencji w uprawnienie deponentów. Istotny akcent został położony na zagadnienia prawne powstałe na gruncie władczych rozstrzygnięć organów państwa, które następnie stały się przedmiotem orzecznictwa właściwych sądów. Węzłowe zagadnienia dotyczące gwarantowania depozytów zostały również poruszone w ramach analizy zmian prawnych na szczeblu UE.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Frątczak, P. (2015). Bezpieczeństwo depozytów w świetle islandzkich i cypryjskich doświadczeń kryzysu finansowego – aspekty regulacyjne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(4), 119-131. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.10
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Apostolides, A. (2013), Beware of German gifts near elections: how Cyprus got here and why it is currently more out than in the Eurozone, Capital Markets Law Journal 8(3): 630-648.
 2. Bafia, P.S. (2011), Kazus Icesave. Problem gwarancji depozytów gromadzonych w zagranicznych oddziałach instytucji kredytowych na podstawie sporu brytyjsko-islandzkiego, Bezpieczny Bank 2(44): 48-64.
 3. Baldursson, F.M., Portes, R. (2014), Capital controls and the resolution of failed cross-border banks: the case of Iceland, Capital Markets Law Journal 9(1): 40-54.
 4. Christofi, E., Philippidou, K (2014), Cyprus, [w:] J. Cotton (red.), The Dispute Resolution Review, red. J. Cotton, London: 174-186.
 5. Demirguc-Kunt A., i Detragiache E. (2002), Does deposit insurance increase banking system stability? An empirical investigation, Journal of Monetary Economics 49(7): 1373-1406.
 6. Demirguc-Kunt, A., Karacaovali, B., Laeven, L. (2005), Deposit insurance around the world : a comprehensive database, Policy Research Working Paper Series, The World Bank.
 7. Frątczak, P. (2013), Definicja depozytu w świetle opinii Trybunału EFTA oraz orzeczenia Sądu Najwyższego Islandii w sprawie Aresbank S.A. przeciwko NBI hf., Fjármálaeftirlitid i rządowi Islandii, Bezpieczny Bank 1(50): 29-53.
 8. Friedman, M., Schwartz, A.J. (2008), A Monetary History of the United States, 1867-1960, Princeton.
 9. Georgiu, G.Z. (2013), Cyprus: The Post Bailout Battle, Commercial Dispute Resolution 4(4): 69-75.
 10. Hardouvelis, G.A. (2014), Overcoming the crisis in Cyprus, Economy & Markets Eurobank Research.
 11. Kaszubski, R., Tupaj-Cholewa, A. (2010), Prawo bankowe, Warszawa.
 12. Méndez-Pinendo, M.E. (2011), The Icesave Dispute in the Aftermath of the Icelandic Financial Crisis: Revisiting the Principles of State Liability, Prohibition of State Aid and Non-discrimination in European Law, European Journal of Risk Regulation 2(3): 256-372.
 13. Michaelides, A. (2014), Cyprus: from boom to bail-in, Economic Policy 29(80): 639-689.
 14. Ngalawa, H., Tchana Tchana, F., Viegi, N. (2011), Banking Instability and Deposit Insurance: The Role of Moral Hazard, MPRA Paper, University Library of Munich.
 15. Pawlikowski, A. (2010), Optymalny model gwarantowania depozytów, Bezpieczny Bank 3(42): 101-115.
 16. Pruski, J. Szambelańczyk, J. (2014), Systemy gwarantowania depozytów w sieciach bezpieczeństwa finansowego na tle konsekwencji globalnego kryzysu finansowego, Bezpieczny Bank 4(57): 101-127.
 17. Smaga, P. (2012), Powiązania między sektorem bankowym a kryzysem zadłużeniowym w strefie euro, Bezpieczny Bank 3(48): 7-30.
 18. Smaga, P. (2013), Paneuropejski system gwarantowania depozytów – część I (wnioski z kryzysu), Bezpieczny Bank 2-3 (51-52): 51-71.
 19. Stephanou, C. (2011), The Banking System in Cyprus: Time to Rethink the Business Model?, Cyprus Economic Policy Review 5(2): 123-130.
 20. Terták, E., Szeląg, K. (2010), The Financial Crisis and the Reform of Deposit Guarantee Schemes in the EU, Bezpieczny Bank 2(41): 104-120.
 21. Zdanowicz, B. (2007), Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, Bezpieczny Bank 1(34): 3-231.
 22. Zdanowicz, B. (2014), Amerykański sposób restrukturyzacji banków – doświadczenia Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Bezpieczny Bank 1(54): 7-31.
 23. House of Commons Treasury Committee (2009), Banking Crisis: The Impact of the Failure of the Icelandic Banks. The Fifth Report of the Session 2008-2009, London.
 24. Financial Stability Board (2012), Thematic Review on Deposit Insurance Systems. Peer Review Report, www.financialstabilityboard.org/publications/r_120208.pdf.