Analiza pojęć „reklama” i „promocja” gier hazardowych
PDF

Słowa kluczowe

hazard
gry
reklama
promocja
sponsor

Jak cytować

Skowronek, G. (2015). Analiza pojęć „reklama” i „promocja” gier hazardowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(4), 147–159. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.12

Liczba wyświetleń: 517


Liczba pobrań: 321

Abstrakt

Niniejsze opracowanie to gruntowna analiza pojęć „reklama” i „promocja” gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach, jak również pojęcia „informowanie o sponsorowaniu” przez podmioty prowadzące działalność w zakresie tych gier. Zasadnicze pytanie, na jakie autor odpowiada, brzmi: Czy przyjęte w ustawie o grach hazardowych definicje tych pojęć nie budzą wątpliwości interpretacyjnych? Rozstrzygnięcie tego problemu badawczego wiąże się z odpowiedzią na pytanie pomocnicze, czy użyte w tych definicjach sformułowania są wystarczająco precyzyjne, czy należy je zastąpić innymi słowami lub uzupełnić o dodatkowe zwroty. W toku prowadzonych badań autor zwraca uwagę, że w obowiązującej definicji reklamy gier hazardowych brakuje elementów podmiotowych, nadto niektóre sformułowania są nieostre. Z uwagi na te okoliczności zgłasza postulat de lege ferenda, dotyczący zmiany tej definicji.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.12
PDF

Finansowanie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bibliografia

Bik, M., Kamionowski, R., Obrępalski, D., Ryszard, K. (2013), Gry hazardowe. Komentarz do ustawy o grach hazardowych, Warszawa.

Boryś, W. (2005), Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.

Brzeziński, B., Kalinowski, M. (1996), Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych, Warszawa.

Dickerson, M, Baron, E. (2000), Contemporary issues and future directions for research in pathological gambling, Addiction 95.

Dzik, B. (2004), Hazard, [w:] Tyszka, T. (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańsk.

Grzybczyk, K. (2004), Prawo reklamy, Kraków.

Knypl, T.M. (1994), Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w Polsce i w Europie, Sopot.

Konarska-Wrzosek, V., Oczkowski, T., Skorupka, J. (2010), Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa.

Skorupka, S., Auderska, H., Łempicka, Z. (1993), Mały słownik języka polskiego, Warszawa.

Nowińska, E. (1998), Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilno-prawne, Kraków.

Ożóg, M. (2007), Gry i zakłady wzajemne, [w:] Traple, E. (red.), Adamczyk, J., Barta, P., Konarski, X., Kulis, W., Litwiński, P., Okoń, Z., Ożóg, M., Prawo reklamy i promocji, Warszawa: 178-193.

Preussner-Zamorska, J. (1993), Aksjologiczne uwarunkowania reklamy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 62: 55-68.

Preussner-Zamorska, J. (1994), Uwagi na temat zakazu reklamowania wolnych zawodów, Rejent 35(3): 14-32.

Sobol, E. (1996), Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe, Warszawa.

Bralczyk, J. (2008), Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Warszawa.

Wilk, L. (2012), Hazard. Studium kryminologiczne i prawne, Warszawa.