Sposoby konkurowania kancelarii prawnych z obszaru Wielkopolski

Main Article Content

Marek Gnusowski

Abstrakt

Wobec intensywnych zmian ilościowych po stronie podażowej zachodzących na polskim rynku usług prawnych, kancelarie prawne są coraz częściej zmuszone do konkurowania o klientów. W artykule przedstawiona została istota konkurencyjności kancelarii prawnych, wskazano również główne czynniki konkurencyjności kancelarii prawnych. Opisane wyniki przeprowadzonego przez autora w 2014 r. badania empirycznego wśród właścicieli kancelarii prawnych z obszaru Wielkopolski pozwalają stwierdzić, że prawnicy coraz częściej dostrzegają rolę jakości świadczonych usług jako głównego źródła budowania przewagi konkurencyjnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gnusowski, M. (2015). Sposoby konkurowania kancelarii prawnych z obszaru Wielkopolski. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(4), 249-264. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.19
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Bradło, K. (2014), Konkurencja cenowa i pozacenowa, http://mfiles.pl/pl/index.php/Konkurencja_cenowa_i_pozacenowa [dostęp: 11.07.2014].
 2. Chłodnicki, M. (2004), Usługi profesjonalne przez jakość do lojalności klientów, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 3. Gnusowski, M. (2014), Wpływ jakości usług na konkurencyjność kancelarii prawnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, niepublikowana, Poznań.
 4. Gorynia, M., Jankowska, B. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 5. Hołubiec, D. (red.), (2010), Zarządzanie kancelarią prawną. 100 najważniejszych pytań jak robić to skutecznie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 6. Kodeks Etyki Radcy Prawnego (2007), Załącznik do Uchwały Nr 5 VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2007 roku.
 7. Krzemiński, E. (2003), Etyka adwokacka. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Mazur, J. (2001), Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa.
 9. Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, L.L. (1998), SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality, Journal of Retailing 64(1): 12-40.
 10. Pierścionek, Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 11. Porter, M.E. (1992), Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 12. Rogoziński, K. (2009), Zarządzanie profesjonalna praktyką medyczną, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 13. Rogoziński, K. (2012), Zarządzanie wartością z klientem, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 14. Signetzki, J. (2011), Relacje partnerskie z klientami a konkurencyjność przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 15. Skawińska, E. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw ‒ nowe podejście, PWN, Warszawa.
 16. Sławińska, M. (2005), Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 17. Stankiewicz, M.J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Toruń.
 18. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) (2011), uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r. oraz uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r.