Motywy delokalizacji centrów usług outsourcingowych do miast w Polsce

Main Article Content

Waldemar W. Budner
Artur Resmer

Abstrakt

Nowoczesne usługi dla biznesu są jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż gospodarki, również w Polsce. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w wybranych dużych miastach Polski, oferujących specyficzne czynniki lokalizacyjne, powstało ponad 500 centrów usług outsourcingowych, zatrudniających około 150 tys. osób. Intensywne powiązania gospodarcze w tych miastach prowadzą do powstania kolejnych nowoczesnych centrów usług. Branża stała się też swoistym motorem napędzającym rynek nowoczesnych nieruchomości biurowych. W artykule podjęto rozważania związane ze współczesnym trendem związanym z przenoszeniem przedsiębiorstw ‒ delokalizacją, a także inną współczesną tendencją w zarządzaniu ‒ outsourcingiem. Głównym celem badań była identyfikacja czynników, jakimi kierują się menedżerowie w procesie wyboru miejsca prowadzenia tego typu działalności. Przeprowadzono ogólnopolskie badanie empiryczne z użyciem standaryzowanego wywiadu kwestionariuszowego, skierowane do osób decyzyjnych w procesie wyboru lokalizacji tego typu centrum. Wynikiem tych badań jest m.in. stworzona lista czynników lokalizacyjnych z określeniem gradacji ich istotności dla inwestorów w procesie podejmowania decyzji o wyborze lokalizacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Budner, W. W., & Resmer, A. (2016). Motywy delokalizacji centrów usług outsourcingowych do miast w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 139-154. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.11
Dział
* * *

Bibliografia

 1. ABSL (2015), Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2015.
 2. Czerny, M. (2008), Geografia Unii Europejskiej, WN PWN, Warszawa.
 3. Górecki, J. (2014), Charakterystyka sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, [w:] Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce, Warszawa: 11-27.
 4. Małuszyńska, E. (2013), Migracje i delokalizacja przedsiębiorstw, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 5. Mierau, A. (2007), Strategic Importance of Knowledge Process Outsourcing, Technical University of Kaiserslautern.
 6. Molle, W., Verkennis, A. (1995), Regional Development and Changing Location Factors: A Chalange for Regional and Local Authorities, European Journal of Regional Development, no 2.
 7. OECD (2007), Offshoring and Employment. Trends and Impacts, Danvers.
 8. Shiller R., Zwierzęca natura rynku, Polityka – Niezbędnik Inteligenta Plus, 1/2012.
 9. Schulz, V., Hochstein, A., Uebernickel, F., Brenner, W., Categorization of shared service centers: Insights from the IT services industry, https://www.alexandria.unisg.ch/export/DL/223828.pdf [dostęp: 12.08.2015]
 10. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce, Warszawa 2012.
 11. Stiglitz, J. (2004), Globalizacja, WN PWN, Warszawa.
 12. Stiglitz, J. (2007), Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, WN PWN, Warszawa.
 13. Tholons Top 100, http://www.tholons.com/TholonsTop100 [dostęp: 19.09.2015].
 14. Trocki, M. (2001), Outsourcing, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Webster Third New International Dictionary, Koenemann 1961.