Efekt przetrwania i premia za przetrwanie na przykładzie stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych otwartych

Main Article Content

Artur A. Trzebiński

Abstrakt

Istotą efektu przetrwania jest różnica między stopami zwrotu portfela złożonego z funduszy aktywnych i portfela obejmującego wszystkie fundusze z danego okresu. W literaturze efekt przetrwania wskazywany jest jako jeden z błędów metodologicznych, który może wpływać na wyniki i wnioski z badań nad dochodowością i efektywnością funduszy inwestycyjnych. W artykule przeprowadzono badanie, którego celem było określenie wysokości efektu przetrwania dla polskich funduszy inwestycyjnych otwartych w latach 2005-2015. Analizę przeprowadzono w okresach rocznych, przyjmując dwa różne podejścia do funduszy aktywnych (działające przez całe podokresy badadawcze i na ich koniec) oraz zwrócono uwagę na czynniki, które mogą wpływać na wysokość efektu przetrwania. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że efekt przetrwania powinien być uwzględniany głównie w badaniach obejmujących fundusze akcyjne. Natomiast kluczowym czynnikiem wpływającym na wysokość efektu przetrwania nie okazało się likwidowanie funduszy, ale zmienianie przez zarządzających strategii inwestycyjnych i łączenie z innymi funduszami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Trzebiński, A. A. (2016). Efekt przetrwania i premia za przetrwanie na przykładzie stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych otwartych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(3), 169-187. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.3.13
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Blake, C.R., Elton, E.J., Gruber, M.J. (1993), The performance of bond mutual funds, Journal of Business 66(3): 371-403.
 2. Brown, S.J., Goetzmann, W.N. (1995), Performance persistence, Journal of Finance 50(2): 679-698.
 3. Carhart, M.M. (1997), On persistence in mutual fund performance, Journal of Finance 52(1): 57-82.
 4. Cuthbertson, K., Nitzsche, D., O’Sullivan, N. (2010), Mutual fund performance: Measurement and Evidence, Financial Markets, Institutions & Instruments 19(2): 95-187.
 5. Dahlquist, M., Engström, S., Söderlind, P. (2000), Performance and characteristics of Swedish mutual funds, Journal of Financial and Quantitative Analysis 35(3): 409-423.
 6. Deaves, R. (2004), Data-conditioning biases, performance, persistence and flows: the case of Canadian equity funds, Journal of Banking & Finance 28(3): 673-694.
 7. Elton, E.J., Gruber, M.J., Blake, C.R. (1996), Survivor bias and mutual fund performance, Review of Financial Studies 9(4): 1097-1120.
 8. Filip, D. (2011), The analysis of Czech investment funds performance, Ekonomické Listy 9: 22-39.
 9. Filip, D. (2014), Survivorship bias and performance of mutual funds in Hungary, Periodica Polytechnica Social and Management Sciences 22(1): 47-56.
 10. Grinblatt, M., Titman, S. (1989), Mutual fund performance: an analysis of quarterly portfolio holdings, Journal of Business 62(3): 393-416.
 11. Malkiel, B.G. (1995), Returns from investing in equity mutual funds 1971 to 1991, Journal of Finance 50(2): 549-572.
 12. Otten, R., Bams, D. (2002), European Mutual Fund Performance, European Financial Management 8(1): 75-101.
 13. Otten, R., Reijnders, M. (2012), The Performance of Small Cap Mutual Funds: Evidence for the UK, Working Paper, Maastricht University.
 14. Perez, K. (2005), Efekt przetrwania i wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 1088: 176-184.
 15. Perez, K. (2011), Analyzing short-term persistence in Polish mutual funds performance, [w:] Kaynak, E., Harcar, T.D. (red.), Challenges and Opportunities of Global Business in the New Millennium: Contemporary Issues and Future Trends, IMDA Press 20: 157-164.
 16. Perez, K. (2012), Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa.
 17. Quigley, G., Sinquefield, R. A. (2000), Performance of UK Equity Unit Trust, Journal of Asset Management 1(1): 72-92.
 18. Rohleder, M., Scholz, H., Wilkens, M. (2011), Survivorship bias and mutual fund performance: relevance, significance, and methodical differences, Review of Finance 15(2): 441-474.
 19. Rohleder, M., Scholz, H., Wilkens, M. (2014), Disappearance and survivorship bias of corporate bond Funds, SSRN Electronic Journal, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2475000 [dostęp: 10.05.2016].
 20. Rohleder, M., Wilkens, M. (2013), Luck bias and skill performance of individual mutual funds, SSRN Electronic Journal, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2365225 [dostęp: 10.05.2016].
 21. Vidal-García, J. (2013), The persistence of European mutual fund performance, Research in International Business and Finance 28: 45-67.