Spór o rolę państwa w gospodarce

Main Article Content

Marek Ratajczak

Abstrakt

Po ostatnim kryzysie finansowym nasiliła się debata o podstawowych kategoriach i mechanizmach gospodarki rynkowej w realiach ustrojowych kapitalizmu, a w tym o roli państwa. W Polsce dyskusja o roli państwa w gospodarce nabrała dodatkowego znaczenia i wymiaru wraz z upublicznieniem dokumentów rządowych, najpierw w postaci Planu, a następnie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (popularnie określanych mianem Planu i Strategii Morawieckiego). Spojrzenie na rolę państwa w gospodarce jest jednym z głównych wyznaczników podziału ekonomii na szkoły i kierunki oraz podstawą wyodrębniania różnych doktryn ekonomicznych. W artykule podjęto próbę spojrzenia zarówno na współczesną polską, jak i światową debatę o mechanizmach funkcjonowania gospodarki w kontekście historycznego sporu o rolę państwa w gospodarce rynkowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ratajczak, M. (2017). Spór o rolę państwa w gospodarce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 5-23. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.1
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Acemoglu D., (2008), The Crisis of 2008: Structural Lessons for and from Economics, http://econ-www.mit.edu/files/3703.
 2. Aikins, S.K. (2009), Global financial crisis and government intervention: a case for effective regulatory, International Public Management Review 10(2): 23–43.
 3. Boyer, R. (2000), Is a finance-led growth regime a viable alternative to Fordism? A preliminary analysis, Economy and Society 29(1): 111–145.
 4. Fullbrock, E. (2007), Economics and neo-liberalism, [w:] Hassan, G. (ed.), After Blair: Politics after The New Labour Decade, Lawrence & Wishart, London: 160–172.
 5. Gruszewska, E. (2013), Instytucje, a proces tworzenia kapitału w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 6. Harvey, D. (2008), Neoliberalizm. Historia katastrofy, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 7. Hayek, F.A. von (1998), Droga do zniewolenia, Arcana, Warszawa.
 8. Heilbroner, R.L. (1985), Ponad ekonomiczną rewolucją, [w:] Ponad ekonomią, PIW, Warszawa: 150–162.
 9. Kochanowicz, J. (2000), Dwoista konsolidacja. Transformacja ekonomiczna i zmiana instytucjonalna, Ekonomista 3: 305–323.
 10. Kołodko, G. (2008), Wędrujący Świat, Pruszyński i S-ka, Warszawa.
 11. Konings, M. (2009), Rethinking neoliberalism and the subprime crisis: beyond the re-regulation agenda, Competition and Change 13(2): 108–127.
 12. Kotz, D.M. (2015), Neoliberalism, Globalization, Financialization: Understanding Post-1980 Capitalism, https://www.umass.edu/economics/sites/default/files/Kotz.pdf [dostęp: 7.01.2017].
 13. Kotz, D.M. (2015), The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism, Harvard University Press.
 14. Lewis, N. (2014), Keynes and Rothbard Agreed: Today's Economics is Mercantilism, http://www.forbes.com/sites/nathanlewis/2014/01/23/keynes-and-rothbard-agreed-todays-economics-is-mercantilism/#1813c32c3983 [dostęp: 7.01.2017].
 15. Lin, J.Y. (2012), New Structural Economics. A Framework for Rethinking Development and Policy, The World Bank, Washington D.C.
 16. Łukmanow, A.S. (2013), Lobbism w Rossii: Analiz sovremennoj specyfiki, Sborniki konferencji NIC Socijosfera 45: 153–158.
 17. Mączyńska, E., Pysz, P. (2014), Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm, Ekonomista 3: 221–247.
 18. Mazucatto, M. (2016), Przedsiębiorcze państwo, Wydawnictwo Ekonomiczne “Heterodox”, Poznań.
 19. Ministerstwo Rozwoju (2016), Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa, https://www.mr.gov.pl/media/23749/SOR_29072016_projekt.pdf [dostęp: 7.01.2016].
 20. Mitrović, L.R. (2007), Immanuel Wallerstein’s Contribution to Mondology and the Critical Theory of the Global World System Transition, Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology and Psychology 6(1): 91–104.
 21. Nowakowski, K. (2014), Kapitalizm państwowy jako dylemat teoretyczny i praktyczny, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76(1): 225–239.
 22. Palley, T.I. (2005), From Keynesianism to neoliberalism: shifting paradigms in economics, [w:] Saad-Filho, A., Johnston, D., (eds.), Neoliberalism – A critical Reader, Pluto Press, London: 20–29.
 23. Palley, T.I. (2009), The Macroeconomics of Financialization: A Stages of Development Approach, Ekonomiaz N.º 72, 3.er cuatrimestre: 34–53.
 24. Piątek, D. (2016, Instytucje państwa a wzrost gospodarczy w krajach postsocjalistycznych, Wydawnictwo UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 25. Ratajczak, M. (2008), Ekonomia jako nauka, [w:] Sławińska, M., Witczak, H. (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa: 19–32.
 26. Ratajczak, M. (2010, Kryzys gospodarczy a rozwój ekonomii jako nauki, [w:] Grzelak, A., Pająk, K. (red.), Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych, t. 1: Problemy ogólne metodologii nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań: 290–309.
 27. Ratajczak, M. (2017), Liberalizm i neoliberalizm ekonomiczny w perspektywie historycznej, Ekonomista 1.
 28. Rodrik, D. (2013), The New Mercantilist Challenge, Project Syndicate, https://www.project-syndicate.org/commentary/the-return-of-mercantilism-by-dani-rodrik?barrier=true [dostęp 7.0.2017]
 29. Thorsen, D.E. (2009), The Neoliberal Challenge: What is Neoliberalism?, Department of Political Science, University of Oslo, Working Paper October 10, http://folk.uio.no/daget/neoliberalism2.pdf [dostęp: 7.01.2017].
 30. Van Brabant, J.M. (1992), Privatizing Eastern Europe, Kluwer, Dordrecht.
 31. Żelew, Ż. (1993), Demokracja w społeczeństwie posttotalitarnym, Gazeta Wyborcza 77: 8.