Ochrona praw człowieka w dzisiejszej Europie
PDF

Słowa kluczowe

prawa podstawowe
prawa człowieka
Agencja Praw Podstawowych
Unia Europejska
dyskryminacja

Jak cytować

O’Flaherty, M. (2017). Ochrona praw człowieka w dzisiejszej Europie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(1), 49–57. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.4

Abstrakt

Fundamenty europejskiego systemu ochrony praw człowieka są dzisiaj coraz częściej i coraz odważniej kwestionowane. Mowa nienawiści, wymierzona w różne grupy, przybiera na sile pomimo wysiłków, jakie przez lata Unia Europejska czyniła w tym zakresie. Swobodzie wypowiedzi, będącej przecież podstawą europejskiej demokracji, zagraża tendencja stanowienia prawa, które pod pretekstem zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom de facto powstrzymuje media przed wykonywaniem ich społecznej misji. Wreszcie, w retoryce wielu polityków bezpieczeństwo narodowe jest stawiane w opozycji do praw i wolności jednostki, podczas gdy te dwie wartości wcale się nie wykluczają. Wręcz przeciwnie – uzupełniają się wzajemnie, o ile stanowimy prawo w oparciu o zasadę prawodządności, dbamy o edukację społeczeństwa obywatelskiego i nie powtarzamy błędów historii.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.4
PDF