Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 28 (2014) Aktywność i skuteczność gmin powiatu konińskiego w pozyskiwaniu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013 na realizację zadań własnych samorządu lokalnego1 Abstrakt  PDF
Sylwia Górniak
 
Nr 28 (2014) Zróżnicowanie stopnia wykorzystania środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w realizacji zadań własnych gmin powiatu żnińskiego w latach 2004-20131 Abstrakt  PDF
Bartosz Siarka
 
Nr 27 (2014) Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Abstrakt  PDF
Tomasz Herodowicz
 
Nr 21 (2013) Fundusze strukturalne w kształtowaniu czynników rozwoju gminy Rokietnica w latach 2004–2012 Abstrakt  PDF
Tomasz Herodowicz
 
Nr 33 (2016) Rola środków unijnych udostępnionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w rozwoju społeczno-gospodarczym podregionów w Polsce Abstrakt  PDF
Adam Nowak
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo