Recenzenci XXXX (2019)

Dr. Thorsten Carstensen (Indiana University-Purdue University Indianapolis)
Prof. Dr. Renata Cornejo (J.E.Purkyně-Universität in Ústí nad Labem
Prof. Dr. Janusz Golec (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Prof. Dr. Birthe Hoffmann (Universität Kopenhagen)
Prof. Dr. Katarzyna Jaśtal (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Dr. Stefan H. Kaszyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Dr. Jadwiga Kita-Huber (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Dr. Justyna Krauze-Pierz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu)
Dr. Monika Mańczyk-Krygiel (Uniwersytet Wrocławski)
Dr. Anita McChesney (Texas Tech University)
Prof. Dr. Sławomir Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Dr. Lucjan Puchalski (Uniwersytet Wrocławski)
Dr. Jelena Spreicer (Universität Zagreb)
Dr. Sandra Vlasta (Universität Mainz)
Prof. Dr. Karl Wagner (Universität Zürich)

Recenzenci XXXIX (2018)

prof. dr. hab. Lesław Cirko (Uniwersytet Wrocławski)
dr Przemysław Czarnecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr. Daniel Czicza (Leibniz Universität Hannover)
prof. dr hab. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)
Barbara von der Lühe (Sichuan International Studies University)
prof. UAM, dr hab. Łukasz Musiał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
PD Dr. Peter Öhl (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)
prof. UO, dr hab. Daniela Pelka (Uniwersytet Opolski)
prof. UAM, dr hab. Sławomir Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Dr. Nicole Richter (Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder))
prof. UAM, dr hab. Barbara Skowronek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM, dr hab. Aldona Sopata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM, dr hab. Andrzej Szubert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Agnieszka Vogelgesang-Doncer (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Józef Wiktorowicz (Uniwersytet Warszawski)

SGP XXXVIII (2017)

dr Jarosław Aptacy (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Roman Bieliutin (Smoleński Uniwersytet Państwowy)
prof. UR dr hab. Paweł Bąk (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Lesław Cirko (Uniwersytet Wrocławski)
Dr. Tamás Kispál (Georg-August-Universität Göttingen)
prof. dr hab. Ryszard Lipczuk (Uniwersytet Szczeciński) 
dr Grzegorz Pawłowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
dr hab. Magdalena Pieklarz-Thien (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. dr hab. Roman Sadziński (Uniwersytet Łódzki)
dr Monika Schönherr (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM dr hab. Władysław Zaborcki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM dr hab. Kazimiera Myczko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM dr hab. Marcin Maciejewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

XXXVII (2016)

Dr. Rafał Biskup (Uniwersytet Wrocławski)
Dr. Wolfgang Brylla (Uniwersytet Zielonogórski)
Dr. Sebastian Chudak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Dr. Małgorzata Dubrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Dr habil. Anna Gajdis (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Dr. Freschi Marino (Universitá degli Studi Internazionali di Roma)
Dr. Aneta Jachimowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Dr. Anna Kochanowska-Nieborak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr. Monika Mańczyk-Krygiel (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Dr. Robert Małecki (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Dr. Albert Meier (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
Dr. Dorota Misiek (Uniwersytet Szczeciński)
Dr habil. Katarzyna Nowakowska (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Dr. Hubert Orłowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Dr. Mirosław Ossowski (Uniwersytet Gdański)
Dr. Ewa Pytel-Bartnik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr habil. Robert Rduch (Uniwersytet Śląski)
Dr. Maike Schmidt (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
Dr. Anna Stolarczyk-Gembiak (Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu)
Prof. Dr. Monika Szczepaniak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Dr habil. Małgorzata Świderska (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Dr. Sigrid Thielking (Leibniz Universität Hannover)
Prof. Dr. Maria Wojtczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr. habil. Monika Wolting (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Dr. Paweł Zimniak (Uniwersytet Zielonogórski)
Dr. Krzysztof Żarski (Uniwersytet Wrocławski)
Dr. Rafał Żytyniec (Muzeum Historyczne w Ełku)

XXXVI (2015)

Prof. Dr. Kurt Bartsch (Karl-Franzes-Universität Graz)
Prof. Dr. Małgorzata Dubrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Dr habil. Anna Gajdis (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Dr. Günther A. Höfler (Karl-Franzes-Universität Graz)
Dr. habil. Katarzyna Jaśtal (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Dr. Anna Majkiewicz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Prof. Dr. Anna Rutka (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Prof. Dr. Dorota Sośnicka (Uniwersytet Szczeciński)

SGP XXXV (2014)

Prof. Dr. Jörn Albrecht (em.) (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg)
Prof. Dr. Edward Białek (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. em. Dr. phil. habil. Ulla Fix (Universität Leibzig)
Prof. Dr. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)
Prof. Dr. Lech Kolago (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Dr. Krzysztof A. Kuczyński (Uniwersytet Łódzki)
Prof. Dr. Julian Maliszewski (Politechnika Częstochowska)
Univ.-Prof. Dr. Brigitte Schultze (em.) (Johann-Gutenberg Universität Mainz)
Univ.-Prof. Bernhard Spies (em.) Bernhard Spies (Mainz)
Dr. Radegundis Stolze (Technische Universität Darmstadt)
Prof. Dr. Grażyna Szewczyk (Uniwersytet Śląski Katowice)
Prof. Dr. Sigrid Thielking (Leibniz Universität Hannover)

SGP XXIV (2013)

Prof. dr hab. Józef Darski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr hab. Joanna Drynda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Roman Dziergwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim)
Prof. Dr. Hubertus Fischer (Universität Hannover)
Prof. UAM dr hab. Jerzy Kałążny (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Czesław Karolak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Stefan H. Kaszyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Maria Krysztofiak-Kaszyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr hab. Łukasz Musiał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. UAM dr hab. Kazimiera Myczko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Hubert Orłowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Jan Papiór (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. UAM dr hab. Sławomir Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Edyta Połczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Dr. Brigitte Schultze (Universität Mainz)
Dr hab. Beate Sommerfeld (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. UAM dr hab. Janusz Taborek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Dr. Heinz Vater (Universität zu Köln)
Prof. Dr. Karl Wagner (Universität Zürich)
Prof. UAM dr hab. Maciej Walkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. UAM dr hab. Maria Wojtczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)