Ogłoszenia

Aktualizacja platformy PRESSto

2019-12-10

W dniach 11- 20.12.2019r. będzie przeprowadzana aktualizacja platformy PRESSto oraz dostosowanie interfejsu witryny do kolejnej wersji systemu OJS3. W związku z tymi pracami uprzejmie prosimy o o niewprowadzanie nowych artykułów i kont użytkowników. Przerwa w działaniu będzie dotyczyła również obsługi pełnego procesu redakcyjnego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem,

Redakcja PRESSto

Finansowanie czasopisma

2018-10-30

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Studia Germanica Posnaniensia vol 9-30 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zapowiedź wydawnicza

2017-06-27

W przygotowaniu tom XXXVIII: Studien zur deutschen Grammatik. In memoriam Józef Darski (1941-2016). Herausgegeben von Beata Mikołajczyk, Michał Piosik, Janusz Taborek, Marta Woźnicka

Skład zepołu redakcyjnego do końca 2016 roku

2017-06-22

Zespół redakcyjny funkcjonuje od stycznia 2017 w składzie podanym na stronie. Do końca roku 2016 skład zespołu redakcyjnego wyglądał następująco: 

Redaktor naczelnyChefredaktion: Prof. dr hab. Czesław Karolak (UAM)

Komitet Naukowy/Wissenschaftlicher Beitrat:

Prof. dr hab. Włodzimierz Bialik (UAM)Prof. UAM dr hab. Andrzej Denka (UAM)Prof. UAM dr hab. Joanna Drynda (UAM)Prof. dr hab. Roman Dziergwa (UAM)Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim)Prof. Dr. Hubertus Fischer (Universität Hannover)Prof. dr hab. Czesław Karolak (UAM)Prof. UAM dr hab. Jerzy Kałążny (UAM)Prof. dr hab. Stefan H. Kaszyński (UAM)Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk (UAM)Prof. UAM dr hab. Łukasz Musiał (UAM)Prof. UAM dr hab. Kazimiera Myczko (UAM)Prof. dr hab. Hubert Orłowski (UAM)Prof. dr hab. Jan Papiór (UAM)Prof. UAM dr hab. Sławomir Piontek (UAM)Prof. dr hab. Edyta Połczyńska (UAM)Prof. Dr. Brigitte Schulze (Universität Mainz)Prof. UAM dr hab. Beate Sommerfeld (UAM)Prof. UAM dr hab. Janusz Taborek (UAM)Prof. Dr. Karl Wagner (Universität Zürich)Prof. UAM dr hab. Maciej Walkowiak (UAM)Prof. UAM dr hab. Maria Wojtczak (UAM)