Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru „Studia Germanica Posnaniensia”, który  poświęcony będzie estetyce posthumanizmu w literaturze i mediach. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu tematycznego oraz wszelkie wskazówki techniczne znajdą Państwo w załączonym CfP.

Call for Papers: Studia Germanica Posnaniensia XLII

Zaproszenie do przesyłania artykułów do tomu poświęconego najnowszej literaturze niemieckojęzycznej

2021 stycznia 29

Drogie Czytelniczki,

Drodzy Czytelnicy,

 

kolejny tom (XLI) Studia Germanica Posnaniensia poświęcony będzie tematyce ciała/cielesności w najnowszej literaturze niemieckojęzycznej. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu tematycznego oraz wszelkie wskazówki techniczne znajdą Państwo w załączonym CfA.

Call for Articles: Studia Germanica Posnaniensia XLI

 

Przeczytaj więcej na temat Zaproszenie do przesyłania artykułów do tomu poświęconego najnowszej literaturze niemieckojęzycznej

Zaproszenie do przesyłania artykułów do tomu poświęconego Pani Profesor Kazimierze Myczko

2019 lutego 8

Drogie Czytelniczki,

Drodzy Czytelnicy,

w roku 2020 planujemy wydanie tomu, który chcemy w całości poświęcić pani Profesor Kazimierze Myczko, wieloletniej kierownik Zakładu Dydaktyki Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu z okazji jej siedemdziesiątych urodzin.

Przeczytaj więcej na temat Zaproszenie do przesyłania artykułów do tomu poświęconego Pani Profesor Kazimierze Myczko

Finansowanie czasopisma

2018 października 30

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Studia Germanica Posnaniensia vol 9-30 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Przeczytaj więcej na temat Finansowanie czasopisma

Skład zepołu redakcyjnego do końca 2016 roku

2017 czerwca 22

Zespół redakcyjny funkcjonuje od stycznia 2017 w składzie podanym na stronie. Do końca roku 2016 skład zespołu redakcyjnego wyglądał następująco: 

Redaktor naczelnyChefredaktion: Prof. dr hab. Czesław Karolak (UAM)

Komitet Naukowy/Wissenschaftlicher Beitrat:

Prof. dr hab. Włodzimierz Bialik (UAM)
Prof. UAM dr hab. Andrzej Denka (UAM)
Prof. UAM dr hab. Joanna Drynda (UAM)
Prof. dr hab. Roman Dziergwa (UAM)
Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim)
Prof. Dr. Hubertus Fischer (Universität Hannover)
Prof. dr hab. Czesław Karolak (UAM)
Prof. UAM dr hab. Jerzy Kałążny (UAM)
Prof. dr hab. Stefan H. Kaszyński (UAM)
Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk (UAM)
Prof. UAM dr hab. Łukasz Musiał (UAM)
Prof. UAM dr hab. Kazimiera Myczko (UAM)
Prof. dr hab. Hubert Orłowski (UAM)
Prof. dr hab. Jan Papiór (UAM)
Prof. UAM dr hab. Sławomir Piontek (UAM)
Prof. dr hab. Edyta Połczyńska (UAM)
Prof. Dr. Brigitte Schulze (Universität Mainz)
Prof. UAM dr hab. Beate Sommerfeld (UAM)
Prof. UAM dr hab. Janusz Taborek (UAM)
Prof. Dr. Karl Wagner (Universität Zürich)
Prof. UAM dr hab. Maciej Walkowiak (UAM)
Prof. UAM dr hab. Maria Wojtczak (UAM)

Przeczytaj więcej na temat Skład zepołu redakcyjnego do końca 2016 roku