Redaktor naczelna: Joanna Drynda
Redaktor wykonawcza: Justyna Krauze-Pierz
Członkowie redakcji: Andrzej Denka, Jerzy Kałążny, Sławomir Piontek, Beate Sommerfeld
Rada naukowa: Lesław Cirko (Wrocław), Robert von Dassanowsky (Colorado Springs), Ludwig M. Eichinger (Mannheim), Sambor Grucza (Warszawa), Günther A. Höfler (Graz), Stefan H. Kaszyński (Poznań), Henning Lobin (Gießen), Paul Michael Lützeler (St. Louis), Magdalena Michalak (Erlangen-Nürnberg), Hubert Orłowski (Poznań), Angelika Storrer (Mannheim), Brigitte Schultze (Mainz), Monika Szczepaniak (Bydgoszcz), Karl Wagner (Zürich)
Redaktor tematyczny:
Redaktorzy językowi:
Sekretarz redakcji: Marta Wimmer


Adres redakcji 
Studia Germanica Posnaniensia
UAM, Instytut Filologii Germańskiej
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
E-mail stgp@amu.edu.pl