Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail Autorek/Autorów, Recenzentek/Recenzentów i osób współpracujących z Redakcją czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z procesem wydawniczym i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani żadnej innej osobie/żadnemu innemu podmiotowi.