Pressto.

Nagłowek strony

Studia Germanica Posnaniensia

Baner

OPIS CZASOPISMA
Rocznik Studia Germanica Posnaniensia utworzony został w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w roku 1971. Czasopismo ma zasięg międzynarodowy. Publikuje artykuły w języku niemieckim, polskim i angielskim z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa germanistycznego oraz wiedzy o kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego. Jest dostępne we wszystkich większych bibliotekach we wszystkich krajach niemieckojęzycznych, USA i Kanadzie.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS; WorldCat; Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.14746/sgp
ISSN: 0137-2467
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Aktualności

 

Zaproszenie do przesyłania artykułów do tomu poświęconego Pani Profesor Kazimierze Myczko

 

Drogie Czytelniczki,

Drodzy Czytelnicy,

w roku 2020 planujemy wydanie tomu, który chcemy w całości poświęcić pani Profesor Kazimierze Myczko, wieloletniej kierownik Zakładu Dydaktyki Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu z okazji jej siedemdziesiątych urodzin.

 
Opublikowane: 2019-02-08 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo