Kontakt

Studia Germanica Posnaniensia
UAM, Instytut Filologii Germańskiej
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
Email stgp@amu.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Marta Wimmer
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Wsparcie techniczne

PRESSto