Kontakt

Studia Germanica PosnaniensiaUAM, Instytut Filologii Germańskiej al. Niepodległości 461-874 Poznań Email stgp@amu.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Marta Wimmer
dr
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Wsparcie techniczne

PRESSto