Fiebernde Geschlechter oder Przybyszewskis Suche nach einer literarischen Sprache über das Begehren
PDF (Deutsch)

Słowa kluczowe

Sensuality
Przybyszewski
Narrative Strategie
Body
Sex
Mind
Soul
Desire

Jak cytować

Chołuj, B. (2015). Fiebernde Geschlechter oder Przybyszewskis Suche nach einer literarischen Sprache über das Begehren. Studia Germanica Posnaniensia, (36), 59–71. https://doi.org/10.14746/sgp.2015.36.05

Abstrakt

The main thesis of the article is that Przybyszewski allows his protagonists to suffer by elevated temper-ature or fever to defend them (and their acts) from moral judgement. On the basis of this strategy he becomes free to work out his literary experiments with the aim of finding an adequate language for the description of sexual desire.
https://doi.org/10.14746/sgp.2015.36.05
PDF (Deutsch)

Finansowanie

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Instytut Filologii Germańskiej UAM

Bibliografia

Badowska, Katarzyna: Godzina cudu. Miłość i erotyzm w twórczości Stanisława Przybyszewskiego. Łódź 2011.

Fischer, Jens Malte: Fin de siècle. Kommentare zu einer Epoche. München 1978.

Matuszek, Gabriela: Między pustką transcendencji a szaleństwem zmysłów. O wczesnej eseistyce Stani-sława Przybyszewskiego. Kraków 1997.

Przybyszewski, Stanisław: Ferne komm ich her… Erinnerungen an Berlin und Krakau. Aus dem Polni-schen übertragen von Roswitha Matwin-Buschmann. Leipzig/Weimar 1985.

Przybyszewski, Stanisław: Im Malstrom. In: ders.: Homo Sapiens. Bd. III. Paderborn 1993, S. 107–309.

Przybyszewski, Stanisław: Totenmesse. In: ders.: Werke, Aufzeichnungen, Briefe. Bd. I. Paderborn 1990, S. 7–41.

Przybyszewski, Stanisław: Über Bord. In: ders.: Homo Sapiens. Bd. I. Paderborn 1993, S. 13–109.

Przybyszewski, Stanisław: Unterwegs. In: ders.: Homo Sapiens. Bd. II. Paderborn 1993, S. 111–196.

Przybyszewski, Stanisław: Zur Psychologie des Individuums. I. Chopin und Nietzsche [online], <https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przybyszewski-zur-psychologie-des-individuums.html>.

Steltner, Ulrich: Stanisław Przybyszewski – Schriftsteller in zwei Nationalliteraturen [online], <http://www.slawistik.uni-jena.de/tl_files/tl_files/Institutsverlag/Kollar/11steltner.pdf>.