Karolina Kot, Osadnictwo kultury łużyckiej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza we wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego, Poznań 2013, ss. 386
PDF

Słowa kluczowe

recenzja
osadnictwo
kultura łużycka
epoka brązu

Jak cytować

Żychlińska, J. (2016). Karolina Kot, Osadnictwo kultury łużyckiej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza we wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego, Poznań 2013, ss. 386. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (57), 239–244. https://doi.org/10.14746/sa.2016.57.11
https://doi.org/10.14746/sa.2016.57.11
PDF