Początki Łęczycy, red. Ryszard Grygiel, Tomasz Jurek [t. 1. Archeologia środowiskowa średniowiecznej Łęczycy, Przyroda – Gospodarka – Społeczeństwo; t. 2. Archeologia o początkach Łęczycy; t. 3. W kręgu historii i historii sztuki], Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź 2014, ss. 455+814+321
PDF

Słowa kluczowe

recenzja
łęczyca
początki łęczycy

Jak cytować

Sikorski, D. (2016). Początki Łęczycy, red. Ryszard Grygiel, Tomasz Jurek [t. 1. Archeologia środowiskowa średniowiecznej Łęczycy, Przyroda – Gospodarka – Społeczeństwo; t. 2. Archeologia o początkach Łęczycy; t. 3. W kręgu historii i historii sztuki], Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź 2014, ss. 455+814+321. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (57), 245–255. https://doi.org/10.14746/sa.2016.57.12
https://doi.org/10.14746/sa.2016.57.12
PDF

Bibliografia

Lourandos H. i David B. 1999, Landscape as Mind: Land Use, Cultural Space and Change in North Qeensland prehistory, ,,Quaternary International”, t. 59, s. 107-123.

Lunak J. 1920, Die böhmische Eigennamen Crha und Strachota, „Archiv für slavische Philologie”, Bd. 37, s. 538-539.

Michailova D. 1985, Ličnoto ime „Strachota” za Metodii, „Die slawischen Sprachen”, Bd. 9, s. 33-37.

Motylewska I. 2012, Grodzisko w Czerchowie w świetle badań archeologicznych, w: „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Archeologiczna, nr 45, s. 289-352.

Rosák L. i Šrámek R. 1970, Místní jména na Moravě a ve Slezsku, t. 1. A-L, Praha.

Sikorski D.A. 2009, O nadziejach związanych z datowaniem metodą 14C zabytków architektury średniowiecznej w Polsce, w: Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje, red. T. Janiak, Gniezno, s. 577-703.

Ulm S. 2006, Coastal Themes: An Archaeology of the Southern Curtis Coast, Queensland, Canberra.

Prawa autorskie posiada autor/autorzy utworu, który/którzy udzielają licencji do  jego opublikowania Czasopismu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.