Odciski tkaniny płóciennej na naczyniu z Poznania Nowego Miasta (stan. 362)
PDF

Słowa kluczowe

cloth
plain weave
yarn
flax
fibre

Jak cytować

Sikorski, A. (2018). Odciski tkaniny płóciennej na naczyniu z Poznania Nowego Miasta (stan. 362). Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (54), 237–240. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12474

Abstrakt

The paper discusses cloth impressions on the surface of early medieval pottery shards from site 362, Poznań Nowe-Miasto. The cloth was possibly made from flax and used a plain weave. Owing to the good preparation of yarn, a high quality product was obtained. It was wrapped around a potter’s tool, probably made of wood and used for smoothing out the outer surface of a 7th-8th-century vessel.
PDF

Bibliografia

Buko A. 1981, Wczesnośredniowieczna ceramika sandomierska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.

Buko A. 1990, Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.

Dąbrowska M. 1987, Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.

Dębska I, Poklewska-Koziełł M., Sikorski A. 2012, Odciski tkanin na ceramice budowlanej i kaflach z badań przy ul. Posadzego 5, [w:] Poznań we wczesnym średniowieczu 7, red. H. Kočka-Krenz, Poznań, s. 131-145.

Maik J. 1988, Wyroby włókiennicze na Pomorzu z okresu rzymskiego i ze średniowiecza, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.

Maik J. 1991, Tekstylia wczesnośredniowieczne z wykopalisk w Opolu, Warszawa–Łódź.

Maik J. 2004, Wyniki analizy odcisku tkaniny na fragmencie naczynia glinianego z Jaryszowa, stan. 10, pow. Strzelce Opolskie, woj. opolskie, [w:] Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Badania na autostradzie A4, część 2, z. 3, red. B. Gediga, Wrocław, s. 245-246. Munsell soil color charts, 1973, Baltimore.

Pawlak E., Pawlak P. 2008, Osiedla wczesnośredniowieczne w Markowicach pod Poznaniem wraz z pozostałościami osadnictwa pradziejowego (we współpracy z D. Prinke), Poznań.

Sikorski A. 1998, Wyniki analiz fragmentów tkanin odciśniętych na ceramice z osady wczesnośredniowiecznej w Nowej Wsi, st. 12 (43a), [w:] Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, t. 1. Ziemia Lubuska, red. R. Mazurowski, Poznań, s. 191-195.

Sikorski A. 2003, Nie tylko o tekstyliach wykopaliskowych z Wielkopolski, „Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski” 2, s. 123-142.

Sikorski A. 2008, Odciski tkanin na dnach naczyń, [w:] E. Pawlak, P. Pawlak, Osiedla wczesnośredniowieczne w Markowicach pod Poznaniem wraz z pozostałościami osadnictwa pradziejowego (we współpracy z D. Prinke), Poznań, s. 88-90.