Nr 54 (2013)
Slavia Antiqua

Polemiki i recenzje

Dariusz Andrzej Sikorski
321-336
O nieszczęsnym Mieszku Lambercie (po raz ostatni)
PDF

Kronika

Zbigniew Kobyliński
337-342
I kongres Archeologii Polskiej
Andrzej M. Wyrwa, Michał Kara, Teresa Krysztofiak
343-346
Konferencja naukowa „Gród piastowski w Gieczu – geneza, funkcja, kontekst”