Pressto.

Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim

Nr 54 (2013)

Spis treści

Profesor Zofia Hilczer-Kurnatowska – obraz niepełny skończony PDF
  9-20

Artykuły

Dagomea Mieszko PDF
Wojciech Banasiuk 21-60
O interpretacji etnicznej wczesnośredniowiecznych pochówków elitarnych. Skandynawowie w państwie pierwszych Piastów i na Pomorzu?
Jerzy Sikora 61-96
Brunona z Kwerfutu wyprawa do Pieczyngów- aspekty misyjne i polityczne PDF
Aleksander Paroń 97-116

Materiały

Сосуды с налепами в древностях эстиев (на материале могильника Lauth /Б. Исаково)
Владимир И. Кулаков 117-140
Ku początkom Poznania – nowo odkryta osada z zarania wczesnego średniowiecza
Paweł Pawlak 143-219
Szczątki zwierząt ze stanowiska Poznań-Nowe Miasto, nr 362
Marta Osypińska 221-236
Odciski tkaniny płóciennej na naczyniu z Poznania Nowego Miasta (stan. 362) PDF
Andrzej Sikorski 237-240
Wybrane znaleziska ceramiki o cechach warsztatowych ze starszych faz wczesnego średniowiecza z południowo-zachodniej Wielkopolski i południowo-wschodniej części ziemi Lubuskiej w świetle badań specjalistycznych
Bartłomiej Gruszka, Michał Kara 241-265
Kilka uwag o odważniku z domniemanym znakiem runicznym znalezionej na Górze Chełmskiej w Koszalinie. PDF
Andrzej Jankowski 267-273
Mittelalterliche Glasfingerringe mit ovalem Kopf: Insignien geistlicher Repräsentanten?
Donat Wehner 275-285
Jednak ostrogi – brązowe okucia typu lutomierskiego w świetle najnowszych badań na cmentarzysku w Ciepłem, gm. Gniew.
Zdzisława Ratajczyk 287-305
Pochwała wielkiej księżnej włodzimierskiej Marii. Edycja i przekład nieznanego zabytku literatury staroruskiej. PDF
Zofia Brzozowska 307-320

Polemiki i recenzje

O nieszczęsnym Mieszku Lambercie (po raz ostatni) PDF
Dariusz Andrzej Sikorski 321-336

Kronika

I kongres Archeologii Polskiej
Zbigniew Kobyliński 337-342
Konferencja naukowa „Gród piastowski w Gieczu – geneza, funkcja, kontekst”
Andrzej M. Wyrwa, Michał Kara, Teresa Krysztofiak 343-346


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo