O nieszczęsnym Mieszku Lambercie (po raz ostatni)
PDF

Jak cytować

Sikorski, D. A. (2018). O nieszczęsnym Mieszku Lambercie (po raz ostatni). Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (54), 321–336. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12488
PDF

Bibliografia

Ambrosiani K. 1981, Viking Age Combs, Comb Making and Comb Makers in the Light of Finds from Birka and Ribe, Sztokholm.

Duchniewski B. 2002, Niektóre trzewiki pochew mieczy z terenu Polski – mity i rzeczywistość, „Archeologia Polski”, t. 47, z. 1-2, s. 368-373.

Duczko W. 2000, Obecność skandynawska na Pomorzu i słowiańska w Skandynawii we wczesnym średniowieczu, [w:] Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Kołobrzeg, s. 23-44.

Dulinicz M. 1999, Uwagi o początkach ośrodków handlowych na południowym wybrzeżu Bałtyku (VIII-IX w.), [w:] Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, red. S. Moździoch, Spotkania bytomskie, t. 3, Wrocław, s. 97-110.

Horoszko G., Kowalówka A. 2012, Wczesne średniowiecze – katalog zabytków, [w:] Zaginioneocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich, red. K. Kowalski, D. Kozłowska-Skoczka, Szczecin, s. 329-370.

Janowski A. 2007, Wczesnośredniowieczne okucia pochew mieczy tzw. trzewiki z terenu Pomorza, Warmii i Mazur, [w:] Wojskowość ludów Morza Bałtyckiego. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, red. M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk, Toruń, s. 150-177. w przygotowaniu, Podróże przedmiotów i ich właścicieli, czy migracja stylu. Ornamentyka Borre na południowych wybrzeżach Morza Bałtyckiego, [w:] Migracje. Podróże w dziejach. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, Wolin.

Jensen B. 2010, Viking Age Amulets in Scandinavia and Western Europe, BAR International Series 2169, Oxford.

Kiersnowscy T.R. 1959, Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Pomorza. Materiały, Warszawa––Wrocław.

Kiersnowski R. 1950, Legenda Winety. Studium historyczne, Kraków.

Kóčka-Krenz H. 1983, Złotnictwo skandynawskie IX-XI wieku, Poznań.

Novikova G.L., 1992, Iron neck-rings with Thors hammers found in Eastern Europe, „Fornvännen”, t. 87, s. 73-89.

Stanisławski B. 2003, Wyroby ze steatytu z wczesnośredniowiecznego Wolina, [w:] Res et fontes. Księga jubileuszowa dr. Eugeniusza Cnotliwego, red. E. Wilgocki, M. Dworaczyk, T. Galiński, K. Kowalski, S. Słowiński, Szczecin, s. 171-179.

Stanisławski B. 2007, Sztuka wikińska z Wolina, Średniowiecze polskie i powszechne, t. 4, red. I. Panic, J. Sperka, Katowice, s. 28-50.

Stanisławski B. 2009, Sztuka wikińska u ujścia Odry, [w:] Trzebiatów – spotkania pomorskie 2008, red. J. Kochanowska, Trzebiatów, s. 13-24.

Stanisławski B. 2011, Budownictwo wczesnośredniowiecznego Wolina – próba reinterpretacji, „Materiały Zachodniopomorskie”, Nowa Seria, t. 6-7, s. 223-268.

Ström K. 1984, Thorshammerringe und andere Gegenstände des heidnischen Kults, [w:] Birka II:1. Systematische Analysen der Gräberfunde, red. G. Arwidsson, Sztokholm, s. 127-140.

Wojtasik J. 1999, Srebrne Wzgórze w Wolinie – wstępne wyniki badań z lat 1961-1969, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 45, s. 321-384.

Żak J. 1955, Grzebienie z wystrojem zwierzęcym z ziem polskich i zachodniosłowiańskich, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 22, z. 2, s. 180-185.

Żak J. 1963 „Importy” skandynawskie na ziemiach zachodniosłowiańskich od IX do XI wieku. (Część katalogowa), Poznań.

Żak J. 1967 „Importy” skandynawskie na ziemiach zachodniosłowiańskich od IX do XI wieku. (Część syntetyczna), Poznań.