Konferencja naukowa „Gród piastowski w Gieczu – geneza, funkcja, kontekst”

Jak cytować

Wyrwa, A. M., Kara, M., & Krysztofiak, T. (2018). Konferencja naukowa „Gród piastowski w Gieczu – geneza, funkcja, kontekst”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (54), 343–346. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/13043