Pressto.

Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim

Kilka uwag o odważniku z domniemanym znakiem runicznym znalezionej na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

Andrzej Jankowski

Abstrakt


The paper reinterprets the chronology of a weight found in 1961 on Góra (Mount) Chełmska in Koszalin and a symbol placed on one of its poles. The symbol was believed by some scholars to be a runic sign. A re-analysis of the find has revealed that the weight is not an early medieval artefact and the sign is not a rune but a municipal mark.

Słowa kluczowe


Góra Chełmska; medieval weights; weight systems; mark

Pełny tekst:

Bibliografia


B. [brak nazwiska tylko inicjał] 1926 Noch zwei alte Grenzsteine am Hammerwald, „Unsere Heimat. Beilage zur Kösliner Zeitung”, nr 22, bns.

Buko A. 2005, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia – hipotezy – interpretacje, Warszawa.

Czerner M. 1979, Cztery godła miasta Koszalina, „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 11, s. 89-98.

Dannenberg H. 1893, Münzgeschichte Pommerns im Mittelalter, Berlin.

Dobrovol’skij I.G., Dubov I.V., Kuz’menko J.K. 1991, Graffiti na vostočnyh monetah, Leningrad.

Duczko W. 2000, Obecność skandynawska na Pomorzu i słowiańska w Skandynawii we wczesnym

średniowieczu, [w:] Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski,

Kołobrzeg, s. 23-44.

Janocha H. 1974, Wyniki prac badawczych przeprowadzonych w latach 1961 i 1962 na Górze Chełmskiej

(Krzyżanówce) koło Koszalina, cz. 2, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 20, s. 31-167.

Janocha H.W., Lachowicz F.J. 1991, Góra Chełmska. Miejsce dawnych kultów i sanktuarium

maryjne, bmw.

Kiersnowski R. 1960, Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej, Warszawa.

Kuczkowski A. 2005, Analiza wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej z Góry Chełmskiej

(stan. 1) koło Koszalina, „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 25, s. 21-45.

Kuczkowski A. 2011, Góra Chełmska. Od miejsca kultu do parku rozrywki, Pruszcz Gdański.

Kyhlberg O. 1986, Die Gewichte in den Gräbern von Birka, [w:] Birka II:2. Systematische Analysen

der Gräberfunde, red. G. Arwidsson, Stockholm, s. 147-162.

Leimus I. 2003, Graffitid Eestis leitud araabia müntidel, [w:] Travelling with an Archaeologist

through the Baltic Countries. Studies in Honour of Juri Selirand, red. V. Lang, U. Tamla, Muinasaja

teadus, t. 13, s. 143-152.

Marcinkowski M. 2002, Wagi i odważniki kupieckie ze Starego Miasta Elbląga, „Kwartalnik Historii

Kultury Materialnej”, t. 50, nr 1, s. 44-52.

Melnikova E.A. 1996, Graffiti na vostočnyh monetah iz sobranij Ukrainy, [w:] Drevnejšie gosudarstva

Vostočnoj Evropy 1994 god. Novoe v numizmatike, Moskva, s. 248-284.

Polak Z. 1996, Zabytki metalowe, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 1, red. M. Rębkowski,

Kołobrzeg, s. 231-241.

Spielberg [H.] 1922, Der „vergessene Stein im Hammerwald”, „Unsere Heimat. Beilage... op. cit.,

, nr 1, bns.

Spielberg [H.] 1926, Der „vergessene Stein im Hammerwald”, „Unsere Heimat. Beilage... op. cit., 1926, nr 17,

bns.

Schmidt E. 1926, Der „vergessene Stein im Hammerwald”, „Unsere Heimat. Beilage... op. cit., 1926,

nr 15, bns.

Steuer H. 1997, Waagen und Gewichte aus dem mittelalterlichen Schleswig. Funde des 11. bis 13.

Jahrhunderts aus Europa als Quellen zur Handels- und Währungsgeschichte, Köln– Bonn.

Szewczyk D. 2010, Koszalin od średniowiecza do współczesności. Katalog wystawy, Koszalin.

Voβberg F.A. 1841, Münzen und Siegeler preuβischen Städte Danzig, Elbing, Thorn so wie der Herzöge

von Pommerellen im Mittelalter, Berlin.

Wywrot B., Polak Z., Rębkowski M. 1996, Posesja Ratuszowa 11, [w:] Archeologia średniowiecznego

Kołobrzegu, t. 1, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg, s. 143-168.

Żabiński Z. 1989, Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej, Wrocław–Warszawa–

Kraków–Gdańsk–Łódź.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 2 PDF - 11

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.