Kilka uwag o odważniku z domniemanym znakiem runicznym znalezionej na Górze Chełmskiej w Koszalinie.
PDF

Słowa kluczowe

Góra Chełmska
medieval weights
weight systems
mark

Jak cytować

Jankowski, A. (2018). Kilka uwag o odważniku z domniemanym znakiem runicznym znalezionej na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (54), 267–273. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12480

Abstrakt

The paper reinterprets the chronology of a weight found in 1961 on Góra (Mount) Chełmska in Koszalin and a symbol placed on one of its poles. The symbol was believed by some scholars to be a runic sign. A re-analysis of the find has revealed that the weight is not an early medieval artefact and the sign is not a rune but a municipal mark.
PDF

Bibliografia

B. [brak nazwiska tylko inicjał] 1926 Noch zwei alte Grenzsteine am Hammerwald, „Unsere Heimat. Beilage zur Kösliner Zeitung”, nr 22, bns.

Buko A. 2005, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia – hipotezy – interpretacje, Warszawa.

Czerner M. 1979, Cztery godła miasta Koszalina, „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 11, s. 89-98.

Dannenberg H. 1893, Münzgeschichte Pommerns im Mittelalter, Berlin.

Dobrovol’skij I.G., Dubov I.V., Kuz’menko J.K. 1991, Graffiti na vostočnyh monetah, Leningrad.

Duczko W. 2000, Obecność skandynawska na Pomorzu i słowiańska w Skandynawii we wczesnym średniowieczu, [w:] Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Kołobrzeg, s. 23-44.

Janocha H. 1974, Wyniki prac badawczych przeprowadzonych w latach 1961 i 1962 na Górze Chełmskiej (Krzyżanówce) koło Koszalina, cz. 2, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 20, s. 31-167.

Janocha H.W., Lachowicz F.J. 1991, Góra Chełmska. Miejsce dawnych kultów i sanktuarium maryjne, bmw.

Kiersnowski R. 1960, Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej, Warszawa.

Kuczkowski A. 2005, Analiza wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej z Góry Chełmskiej (stan. 1) koło Koszalina, „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 25, s. 21-45.

Kuczkowski A. 2011, Góra Chełmska. Od miejsca kultu do parku rozrywki, Pruszcz Gdański.

Kyhlberg O. 1986, Die Gewichte in den Gräbern von Birka, [w:] Birka II:2. Systematische Analysen der Gräberfunde, red. G. Arwidsson, Stockholm, s. 147-162.

Leimus I. 2003, Graffitid Eestis leitud araabia müntidel, [w:] Travelling with an Archaeologist through the Baltic Countries. Studies in Honour of Juri Selirand, red. V. Lang, U. Tamla, Muinasaja teadus, t. 13, s. 143-152.

Marcinkowski M. 2002, Wagi i odważniki kupieckie ze Starego Miasta Elbląga, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 50, nr 1, s. 44-52.

Melnikova E.A. 1996, Graffiti na vostočnyh monetah iz sobranij Ukrainy, [w:] Drevnejšie gosudarstva Vostočnoj Evropy 1994 god. Novoe v numizmatike, Moskva, s. 248-284.

Polak Z. 1996, Zabytki metalowe, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 1, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg, s. 231-241.

Spielberg [H.] 1922, Der „vergessene Stein im Hammerwald”, „Unsere Heimat. Beilage... op. cit., 1922, nr 1, bns.

Spielberg [H.] 1926, Der „vergessene Stein im Hammerwald”, „Unsere Heimat. Beilage... op. cit., 1926, nr 17, bns.

Schmidt E. 1926, Der „vergessene Stein im Hammerwald”, „Unsere Heimat. Beilage... op. cit., 1926, nr 15, bns.

Steuer H. 1997, Waagen und Gewichte aus dem mittelalterlichen Schleswig. Funde des 11. bis 13. Jahrhunderts aus Europa als Quellen zur Handels- und Währungsgeschichte, Köln– Bonn.

Szewczyk D. 2010, Koszalin od średniowiecza do współczesności. Katalog wystawy, Koszalin.

Voβberg F.A. 1841, Münzen und Siegeler preuβischen Städte Danzig, Elbing, Thorn so wie der Herzöge von Pommerellen im Mittelalter, Berlin.

Wywrot B., Polak Z., Rębkowski M. 1996, Posesja Ratuszowa 11, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. 1, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg, s. 143-168.

Żabiński Z. 1989, Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.