„Paciorki mozaikowe w otwartym palenisku?”. Kontynuacja badań
PDF

Słowa kluczowe

Ribe
Åhus
Early Medieval
mosaic glass beads
experimental archaeology

Jak cytować

Krzyżanowska, M., & Frankiewicz, M. (2018). „Paciorki mozaikowe w otwartym palenisku?”. Kontynuacja badań. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (58), 41–54. https://doi.org/10.14746/sa.2017.58.4

Abstrakt

The aim of the experiment was to confirm the hypothesis about the possibility of Scandinavian bead makers crafting complex mosaic glass beads. For this purpose, raw glass material and tools from archaeological sites were examined. Metal tools and glass mosaic canes were made, for the purpose of the experiment, based on archaeological finds. All the glass beads were made during the experiment on a specially constructed open hearth. As a result of the experiments, the possibility of making mosaic glass beads on an open hearth was confirmed. A theoretical and practical procedure for making complex glass beads has been proposed.
https://doi.org/10.14746/sa.2017.58.4
PDF

Bibliografia

Bencard M. 1978, Wikingerzeitliches Handwerk in Ribe. Eine übersicht, „Acta Archaeologica”, z. 49, s. 113-138.

Callmer J. 1977, Trade Beads And Bead Trade In Scandinavia ca. 800-1000 A.D., Lund.

Callmer J., Henderson J. 1991, Glassworking at Ahus, South Sweden [Skane, 8th century AD] „Labortaiv Arkeologi”, z. 5, s. 143-154.

Krzyżanowska M., Frankiewicz M. 2015, An Archaeological experiment with Early Medieval glass bead production in an open hearth – results, „Slavia Antiqua”, t. 56, s.105-125.

Volkman A., Theune C. 2001, Merowingerzeitliche Millefioriperlen in Mitteleuropa. „Ethnographisch--archäologische Zeitschrift” z. 42, s. 521-553.

Prawa autorskie posiada autor/autorzy utworu, który/którzy udzielają licencji do  jego opublikowania Czasopismu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.