Badania w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rąbiniu, pow. kościański. Przyczynek do studiów nad sakralną architekturą romańską w Polsce

Main Article Content

Ewa Pawlak
Piotr Wawrzyniak

Abstrakt

In late November and early December 2012, emergency archaeological and architectural research was carried out in the Parish Church of the Holy Apostles in Rąbiń, Kościan county. The relics of a stone Romanesque church were studied thoroughly; it is a clear-span building with a deep apse/chancel dating back to the first half of the 13th century. The subsequent phases of the church’s renovation from the 13th century until today have also been identified.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pawlak, E., & Wawrzyniak, P. (2018). Badania w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rąbiniu, pow. kościański. Przyczynek do studiów nad sakralną architekturą romańską w Polsce. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (58), 137-158. https://doi.org/10.14746/sa.2017.58.9
Dział
Materiały

Referencje

 1. Borowczak P. 2009, Badania geotechniczne podłoża gruntowego i fundamentów dla ustalenia przyczyn wystąpienia zarysowań murów i sklepień kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Rąbiniu, komputeropis, Poznań.
 2. Kościesza-Kosmowski K. 2009, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przy: Badaniach geotechnicznych do projektu renowacji kościoła pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Rąbiniu, gm. Krzywiń, powiat kościański, woj. wielkopolskie, m-pis, Murowana Goślina 2009, komputeropis w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Lesznie.
 3. Nowacki J. 1964, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań.
 4. Prałat E. 2016, Miejsca i Sztuka. Rąbiń, Łódź.
 5. Różański A. 2010, Jednoprzestrzenne kościoły romańskie z terenu Wielkopolski, Poznań.
 6. Ruszczyńska T., Sławska A. 1980, Rąbiń, w: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 5. Dawne województwo poznańskie, red. T. Ruszczyńska, A. Sławska, z. 10. Dawny powiat kościański, Warszawa.
 7. Skierska I. 2001, Rąbiń, w: Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, red. A. Gąsiorowski, cz. 4, z. 1, Poznań, s. 47-63.
 8. Świechowski Z. 1963, Budownictwo romańskie w Polsce. Katalog zabytków, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 9. Świechowski Z. 2000, Architektura romańska w Polsce, Warszawa.
 10. Świechowski Z. 2009, Katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa.
 11. Tomala J. 2007, Murowana architektura romańska i gotycka w Wielkopolsce. Architektura sakralna, t. 1, Kalisz.