Multidyscyplinarna konferencja naukowa w Poznaniu „Od archeologii Józefa Kostrzewskiego do współczesnych nauk o przeszłości społecznej”. Przegląd poruszonej problematyki.

Main Article Content

Michał Kara

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kara, M. (2018). Multidyscyplinarna konferencja naukowa w Poznaniu „Od archeologii Józefa Kostrzewskiego do współczesnych nauk o przeszłości społecznej”. Przegląd poruszonej problematyki. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (58), 179-188. https://doi.org/10.14746/sa.2017.58.12
Dział
Kronika