III Międzynarodowe warsztaty archeologiczne „Ceramika – główne źródło do poznania przemian kulturowych w środkowoeuropejskim Barbaricum” Poznań 27-29 września 2017 roku

Main Article Content

Milena Teska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Teska, M. (2018). III Międzynarodowe warsztaty archeologiczne „Ceramika – główne źródło do poznania przemian kulturowych w środkowoeuropejskim Barbaricum” Poznań 27-29 września 2017 roku. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (58), 189-191. https://doi.org/10.14746/sa.2017.58.13
Dział
Kronika