III Międzynarodowe warsztaty archeologiczne „Ceramika – główne źródło do poznania przemian kulturowych w środkowoeuropejskim Barbaricum” Poznań 27-29 września 2017 roku
PDF

Jak cytować

Teska, M. (2018). III Międzynarodowe warsztaty archeologiczne „Ceramika – główne źródło do poznania przemian kulturowych w środkowoeuropejskim Barbaricum” Poznań 27-29 września 2017 roku. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (58), 189–191. https://doi.org/10.14746/sa.2017.58.13
https://doi.org/10.14746/sa.2017.58.13
PDF