Tadeusz Makiewicz (1945-2019)
PDF

Słowa kluczowe

Tadeusz Makiewicz

Jak cytować

Michałowski, A. (2020). Tadeusz Makiewicz (1945-2019). Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (60), 403–406. https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.17
https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.17
PDF

Bibliografia

Makiewicz T. 1987, Formy kultu bóstw domowych na terenie Europy w starożytności, Poznań.

Makiewicz T. 2001, Problem kontynuacji kulturowej pomiędzy starożytnością a wczesnym średniowieczem w świetle nowych materiałów ceramicznych z Wielkopolski, w: (red.) W. Mańczak, Praojczyzna Słowian. Zbiór wypowiedzi, Kraków 2001, s. 11-18.

Makiewicz T. 2005a, O tak zwanej ceramice pseudośredniowiecznej, „Archaeologia Historica Polona”, t. 15/2, s. 169-186.

Makiewicz T. 2005b, W sprawie aktualnego stanu badań nad problemem kontynuacji kulturowej pomiędzy starożytnością a wczesnym średniowieczem w Polsce. Punkt widzenia autochtonisty, „Slavia Antiqua”, t. 44, s. 9-38.

Makiewicz T. 2006, Die entdeckung einer neuem kategorie der Keramik aus der Völkerwanderungszeit in Großpolen, w: (red.) W. Rüdiger Teegen, R. Cordie, O. Dörrer, S. Rieckhoff-Hesse, H. Steuer, Studien zur Lebenswelt der Eisenzeit: Festschrift für Rosemarie Müller. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Ergänzungsband 53, Berlin-New York, s. 473-485.

Makiewicz T. 2008, Kwestia ciągłości pomiędzy starożytnością a średniowieczem w Polsce w świetle najnowszych badań językoznawczych. Refleksje archeologa, „Slavia Antiqua”, t. 49, s. 9-43.

Makiewicz T., Kaczor W., 2005 Pierwsze odkrycie grobu rowkowego z okresu wędrówek ludów w Wielkopolsce (Konarzewo, pow. Poznań ziemski, stan. 5), „Folia Praehistorica Posnaniensia”, t. 13/14, s. 245 - 267.

Makiewicz T., Kaczor W., Krąpiec M., Makowiecki D., Miłosz E., Polcyn M., Studnia – cmentarzysko z okresu wędrówek ludów w obrębie kompleksu osadniczego w Konarzewie (stanowisko 5), pow. Poznań ziemski. Nowy typ cmentarzyska kultury przeworskiej, w: (red.) J. Skowron, M. Olędzki, Kultura przeworska. Odkrycia-Interpretacje-Hipotezy, t. 2, Łódź, s. 299-355.

Makiewicz T., Skowron J., 2005, Rewolucja ze schyłkiem starożytności. Rezultat badań na autostradzie A-2 w Wielkopolsce, w: Via Archaeologica. Archeologiczne badania ratownicze w programie budowy autostrad w Polsce, Warszawa, s. 70-74.