Obchody 100-lecia istnienia archeologii poznańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
PDF

Jak cytować

Teska, M. (2020). Obchody 100-lecia istnienia archeologii poznańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (60), 412–416. https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.19
https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.19
PDF