MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE „TYPOLOGIA DZIEJÓW – DZIEJE W TYPOLOGII. POSTRZEGANIE ŚWIATA MŁODSZEGO OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO W 100 LAT PO DIE OSTGERMANISCHE KULTUR DER SPÄTLATENEZEIT JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO”, POZNAŃ 28-29 LISTOPADA 2019 ROKU
PDF

Jak cytować

Teska, M. (2020). MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE „TYPOLOGIA DZIEJÓW – DZIEJE W TYPOLOGII. POSTRZEGANIE ŚWIATA MŁODSZEGO OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO W 100 LAT PO DIE OSTGERMANISCHE KULTUR DER SPÄTLATENEZEIT JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO”, POZNAŃ 28-29 LISTOPADA 2019 ROKU. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (61), 213–215. https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.13
https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.13
PDF