KOMISJA WCZESNYCH DZIEJÓW SŁOWIAN IM. PROFESOR A GERARDA LABUDY PRZYMIĘDZYNARODOWYM KOMITECIE SLAWISTÓW
PDF

Słowa kluczowe

International Committee of Slavists
Prof. Gerard Labuda Commission of Early Slavic History

Jak cytować

Grzesik, R. (2020). KOMISJA WCZESNYCH DZIEJÓW SŁOWIAN IM. PROFESOR A GERARDA LABUDY PRZYMIĘDZYNARODOWYM KOMITECIE SLAWISTÓW. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (61), 217–222. https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.14

Abstrakt

The texts above, in the chapter “Antique and Medieval Concepts of Slavs Origin” include papers presented during the 16th International Congress of Slavists by members of Prof. Gerard Labuda Commission of Early Slavic History affiliated to the International Committee of Slavists. The main subject of the session was “Antic and Medieval Concepts of Slavic Origin”. Information about the participants and the Commission’s activity is provided with the Statute and a list of members attached.

https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.14
PDF

Bibliografia

Źródło

Teofilakt 2016, Θεοφύλακτος Σιμοκάττης. Οι’κουμενικη’ ίστορία. Teofilakt Simokatta. Historia powszechna, przekład, wstęp, komentarz i indeksy A. Kotłowska, Ł. Różycki, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Literatura

Kotłowska A. 2017, Słowianie w Historii powszechnej Teofilakta Simokatty – bizantyńska perspektywa

aksjologiczna, „Slavia Meridionalis” 17. Dostęp w Internecie 6 marca 2019 r. pod adresem: https://doi.org/10.11649/sm.1335.

Ryszard Grzesik (Warszawa–Poznań), Márta Font (Pécs), Anna Kotłowska (Poznań)