Dariusz Adamczyk, Monetarisierungsmomente, Kommerzialisierungszonen oder fiskalische Währungslandschaften? Edelmetalle, Silberverteilungsnetzwerke und Gesellschaften in Ostmitteleuropa (800-1200), Wiesbaden 2020

Main Article Content

Marcin Danielewski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Danielewski, M. (2021). Dariusz Adamczyk, Monetarisierungsmomente, Kommerzialisierungszonen oder fiskalische Währungslandschaften? Edelmetalle, Silberverteilungsnetzwerke und Gesellschaften in Ostmitteleuropa (800-1200), Wiesbaden 2020. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), 435-439. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.19
Dział
Polemiki i recenzje

Bibliografia

 1. Bogucki M. 2010, Występowanie dirhemów na ziemiach pruskich, „Pruthenia”, t. 5, s. 253-258.
 2. Adamczyk D. 2002, Orientalno-bałtycki system handlowy a proces kształtowania się Europy Wschodniej w IX i X w., „średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 2, s. 63-88.
 3. Adamczyk D. 2003, Silberströme und die Einbeziehung Osteuropas in das islamische Handelssystem, w: D. Adamczyk, B. Eschment, C.-H. Hauptmeyer, D. Adamczyk, U. Obal (red.), Die Welt querdenken, Frankfurt– Main, s. 107-125.
 4. Adamczyk D. 2006, Silver, Markets, and States. The Impact of Islamic Trade on Eastern Europe in the Ninth through Eleventh Centuries, „World History Bulletin”, t. 22, nr 2, s. 47-49.
 5. Adamczyk D. 2009, Między Kijowem a Gnieznem. Wybrane aspekty topografii i funkcji arabskiego srebra na ziemiach słowiańskich w X i na początku XI w., „średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 5, s. 66-78.
 6. Adamczyk D. 2013, Kruszec, moneta, tranzyt czy „hybryda”, czyli częścią jakiego systemu handlowego były ziemie Polski południowej w X wieku?, w: P. Boroń (red.), Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek), Wrocław, s. 197-202.
 7. Adamczyk D. 2014a, Silber und Macht. Fernhandel, Tribute und die piastische Herrschaftsbildung in nordosteuropäischer Perspektive (800-1100), Wiesbaden.
 8. Adamczyk D. 2014b, Trzecia fala napływu arabskiego srebra a powstanie „państwa” piastowskiego, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 58, z. 1-2 (197-198), s. 33-54.
 9. Adamczyk D.2015, Czy bez Mahometa nie byłoby Mieszka i Bolesława I? Arabski system handlowy a ekonomia polityczna społeczeństw Europy środkowo-Wschodniej w X wieku, „Historia Slavorum Occidentis”, s. 19-33.
 10. Adamczyk D. 2017, Pieniądz czy strategiczny instrument władzy? Obieg kruszcu w społeczeństwie piastowskim przełomu XI i XII wieku, załamanie w dopływie denarów z Saksonii a ekspansja Bolesława Krzywoustego na Pomorze, „Przegląd Zachodniopomorski”, t. 32, z. 2, s. 143-167.
 11. Adamczyk D. 2018, Srebro i władza. Trybuty i handel dalekosiężny a kształtowanie się państwa piastowskiego i państw sąsiednich, Warszawa.
 12. Jagodziński M.F. 2015, Truso – legenda Bałtyku. Katalog wystawy, Elbląg.
 13. Klimek R. 2009, Występowanie dirhamów oraz próba rekonstrukcji dróg ich rozprzestrzeniania się na obszarze plemion pruskich w VIII-X wieku, „Pruthenia”, t. 4, s. 215-239.
 14. Klimek R. 2010, O dirhamach, Prusach i poszanowaniu prawa, czyli w odpowiedzi dr. Mateuszowi Boguckiemu, „Pruthenia”, t. 5, s. 259-265.
 15. Мусин А.Е., Тарабардина О.А. 2019, Скандинавы среди первопоселенцев Новгорода по данным археологии, „Вестник СПбГУ. История”, t. 64. Вып. 2, c. 762-785.
 16. Musin A.E., Tarabardina O.A. 2019, Skandinavy sredi pervoposelen͡tsev Novgoroda po dannym arkheologiii, „Vestnik SPbGU. Istori͡ia”, t. 64, vyp. 2, s. 762–785.