Wydano z pomocą finansową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Streszczenia opublikowanych prac są dostępne w międzynarodowej bazie danych„The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” http://cejsh.icm.edu.pl

Opublikowane: 2021-11-08

POŻEGNANIE PANI MIROS ŁAWY DERNOGI (1953-2021)

Agnieszka Krawczewska, Anna Skrzeczyńska

445-446