Nr 62 (2021)

Artykuły

Jacek Wrzesiński
9-17
CZŁOWIEK POGRANICZA – WSPOMNIENIE PROFESORA WOJCIECHA DZIEDUSZYCKIEGO
pdf
Tomasz Gralak
19-48
GDZIE PIENIĄDZ, TAM WŁADZA – CZYLI O TEORETYCZNYCH MOŻLIWOŚCIACH ROZPOZNANIA LOKALIZACJI GAJU LUGIJSKIEGO
pdf
Сергій Тараненко
49-70
КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МИТРОПОЛИЧОГО САДУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ
pdf
Jakub Karol Pawlicki
71-106
NOŻE WOLUTOWE – O FUNKCJI I POCHODZENIU ZAGADKOWYCH PRZEDMIOTÓW W KULTURZE SŁOWIAŃSKIEJ
pdf
Henryk Machajewski
107-114
W KWESTII POCZĄTKÓW WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA W REJONIE NIECKI JEZIOR BNIŃSKICH
pdf
Ewa Pawlak
115-146
SIEĆ OSADNICZA I SZLAKI KOMUNIKACYJNE NA ZACHÓD OD POZNAŃSKIEGO PRZEŁOMU WARTY W STARSZYCH FAZACH WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA
pdf
ŁUKASZ MIECHOWICZ
147-169
PALĄ SIEBIE W OGNIU, GDY UMRZE IM KRÓL LUB WÓDZ – I PALĄ RÓWNIEŻ JEGO WIERZCHOWCE. WCZESNOŚREDNIOWIECZNY POCHÓWEK CIAŁOPALNY ZE SZCZĄTKAMI KONIA Z CHODLIKA, POW. OPOLSKI, WOJ. LUBELSKIE
pdf
Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński
171-191
ANTROPOLOGIA GROBÓW CIAŁOPALNYCH CMENTARZYSKA DZIEKANOWICE 22
pdf
Kamil Kajkowski
193-216
„KRYZYS MONARCHI PIASTOWSKIEJ” I PROBLEM TZW. REAKCJI POGAŃSKIEJ OKIEM ARCHEOLOGA
pdf
Joanna Sawicka
217-232
WCZESNOŚREDNIOWIECZNY SZKLANY PACIOR Z KRUSZWICY
pdf
Tomasz Kurasiński
233-284
MAGIA – RELIGIA – OSTENTACJA. KAPTORGI Z WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO CMENTARZYSKA W RADOMIU W UJĘCIU KOMPARATYSTYCZNYM
pdf
Agnieszka Stempin
285-315
NAJSTARSZE (XI-XII W.) FIGURY SZACHOWE WYKONANE W STYLISTYCE ABSTRAKCYJNEJ ARABSKIEJ Z TERENU POLSKI , NA TLE TRENDÓW EUROPEJSKICH ZWIĄZANYCH Z POCZĄTKOWYMI FAZAMI ADAPTACJI W EUROPIE
pdf
Michał Brzostowicz
317-327
KRYZYS CZY NOWY ETAP ROZWOJU? Z BADAŃ NAD PRZEOBRAŻENIAMI PIASTOWSKICH OŚRODKÓW GRODOWYCH W XII I XIII WIEKU – PRZYKŁADY KRUSZWICY I LĄDU NAD WARTĄ
pdf
Maciej Przybył
329-345
POLITYKA PIASTÓW ŚLĄSKICH I WIELKOPO LSKICH WOBEC TEMPLARIUSZY NAD ŚRODKOWĄ ODRĄ I DOLNĄ WARTĄ W XIII WIEKU
pdf
Krystyna Sulkowska-Tuszyńska
347-374
KILKA UWAG O KOLORYSTYCE BAZYLIKI NORBERTANEK W STRZELNIE W XIII-XIV WIEKU
pdf
Piotr Pawlak
375-397
STUDIA NAD STRATYGRAFIĄ I POZIOMAMI ARCHITEKTONICZNO-UŻYTKOWYMI ZAMKU KRUSZWICKIEGO
pdf
Joanna Karczewska, Dariusz Karczewski
399-412
NADGOPLAŃSKI GRÓD SZARLEJ I JEGO WŁAŚCICIELE W ŚREDNIOWIECZU
pdf

Kronika

Henryk Machajewski
441-444
PROFESOR JERZY GĄSSOWSKI (1926-2021)
pdf
Agnieszka Krawczewska, Anna Skrzeczyńska
445-446
POŻEGNANIE PANI MIROS ŁAWY DERNOGI (1953-2021)
pdf