POŻEGNANIE PANI MIROS ŁAWY DERNOGI (1953-2021)

Main Article Content

Agnieszka Krawczewska
Anna Skrzeczyńska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Krawczewska, A., & Skrzeczyńska, A. (2021). POŻEGNANIE PANI MIROS ŁAWY DERNOGI (1953-2021). Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), 445-446. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.21
Dział
Kronika