PROFESOR JERZY GĄSSOWSKI (1926-2021)
pdf

Jak cytować

Machajewski, H. (2021). PROFESOR JERZY GĄSSOWSKI (1926-2021). Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), 441–444. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.20
https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.20
pdf

Bibliografia

Buko A., Duczko Wł. (red.) 2008, Przez granice czasu. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu, Pułtusk.

Czerniak L., Gąssowski J. (red.) 2006, Osada wielokulturowa w Jankowie, gm. Piątek, woj. łódzkie, Via Archaeologica Pultuskiensis, t. 1, Pułtusk.

Czerniak L., Gąssowski J. (red.) 2008, Osada wielokulturowa w Łękach Górnych, gmina Krzyżanów, województwo łódzkie, Via Archaeologica Pultuskiensis, t. 2, Pułtusk.

Gąssowski J. 1959, Dzień w kraju Mieszka, Warszawa.

Gąssowski J. 1964, Dzieje i kultura dawnych Słowian, Warszawa.

Gąssowski J. 1970, Narodziny średniowiecznego świata, Wrocław.

Gąssowski J. 1975, Sztuka pradziejowa w Polsce, Warszawa.

Gąssowski J. 1978, Mitologia Celtów, Warszawa (wydanie 1).

Gąssowski J. 1973, Irlandia i Brytania w początkach średniowiecza w świetle badań archeologicznych, Warszawa.

Gąssowski J. 1983, Z archeologią za pan brat, Warszawa.

Gąssowski J. 1996, Indianie Ameryki Północnej, od początków po wiek XIX, Warszawa.

Machajewski H., Jurkiewicz B. (red.) 2010, Ceramika rzemieślnicza jako źródło w procesie badań nad zróżnicowaniem kultury przeworskiej, Gdańsk–Pułtusk.