Homary i homarce w świecie antycznym

Main Article Content

Konrad Tadajczyk
Krzysztof Tomasz Witczak

Abstrakt

Konrad Tadajczyk, Krzysztof Tomasz Witczak, Homary i homarce w świecie antycznym (European and Norway lobsters in the ancient world).The article describes the Greek and Latin names for ‘European lobster, Homarus gammarus L.’ and ‘Norway lobster, Nephrops norvegicus L.’. The present authors suggest that the European lobster was called λέων in Greek and leō in Latin. The Greek term ἀστακός (hence Lat. astacus) referred exclusively to the Norway lobster.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
COMMENTATIONES

Bibliografia

 1. Teksty źródłowe, przekłady, komentarze
 2. Aelian, On the Characteristics of Animals, with an English translation by A.F. Scholfield, vol. III, London–Cambridge (MA) 1959.
 3. Aristotle, Historia animalium in three volumes, with an English translation by A.L. Peck, London–Cambridge (MA) 1970.
 4. Arystoteles, Zoologia (Historia animalium), przełożył, wstępem, komentarzem i skorowidzem opatrzył P. Siwek, Warszawa 1982.
 5. Atenajos, Uczta mędrców, przełożyli, wstępem i komentarzem opatrzyli K. Bartol i J. Danielewicz, Poznań 2010.
 6. Athenaeus, The Deipnosophists, with an English translation by Ch.B. Gulick, in seven volumes, vol. I, London–Cambridge (MA) 1961.
 7. Claudio Eliano, La natura degli animali, vol. II, traduzione e note di F. Maspero, Milano 1998.
 8. Gaio Plinio Secondo, Storia naturale, vol. IV: Medicina e farmacologia, Libri 28–32, traduzzioni e note di U. Capitani e I. Garofalo, Torino 1986.
 9. Gaio Plinio Secondo, Storia naturale, vol. II: Antropologia e zoologia, libri 7–11, traduzioni e note di A. Borghini, E. Giannarelli, A. Marcone, G. Ranuzzi, Torino 2007.
 10. Opracowania
 11. Abramowiczówna 1958: Z. Abramowiczówna (red.), Słownik grecko-polski, t. I, Warszawa 1958.
 12. Abramowiczówna 1962: Z. Abramowiczówna (red.), Słownik grecko-polski, t. III, Warszawa 1962.
 13. Adrados 1991: F.R. Adrados (red.), Diccionario griego-español, vol. III, Madrid 1991.
 14. Berkowitz, Squitier 1990: L. Berkowitz, K.A. Squitier, Thesaurus linguae Graecae. Canon of Greek Authors and Works, New York–Oxford 1990.
 15. Dalby 2003: A. Dalby, Food in the Ancient World from A to Z, London–New York 2003.
 16. Heitsch 1964: E. Heitsch, Die griechischen Dichterfragmente der römischer Kaiserzeit, B. II, (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch–Historische Klasse, Dritte Folge, Nr. 58), Göttingen 1964.
 17. Jurewicz 2000: O. Jurewicz, Słownik grecko-polski, t. I, Warszawa 2000.
 18. Jurewicz 2001: O. Jurewicz, Słownik grecko-polski, t. II, Warszawa 2001.
 19. Kaczyńska, Witczak 2018: E. Kaczyńska, K.T. Witczak, Greckie nazwy dużych zwierząt morskich w świetle relacji Eliana (O naturze zwierząt IX 49), „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 28.2 (2018), 43–56.
 20. Liddell, Scott 1996: H.G. Liddell, R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement, Oxford 1996.
 21. Montanari 2003: F. Montanari, Vocabolario della lingua greca, Milano 2003.
 22. Plezia 1998: M. Plezia (red.), Słownik łacińsko-polski, t. III, Warszawa 1998.
 23. Thompson 1947: A.W. Thompson, Glossary of Greek Fishes, London 1947.