Tom 29 Nr 1 (2019)

COMMENTATIONES

Waldemar Szefliński
5-26
Sądy, sędziowie, sykofanci w Acharnejczykach Arystofanesa
https://doi.org/10.14746/sppgl.2019.XXIX.1.1
PDF
Radosław Piętka
27–41
Komediowa „Eneida”
https://doi.org/10.14746/sppgl.2019.XXIX.1.2
PDF
Konrad Tadajczyk, Krzysztof Tomasz Witczak
43–51
Homary i homarce w świecie antycznym
https://doi.org/10.14746/sppgl.2019.XXIX.1.3
PDF
Michał Adam Heintze
53–63
Symphonia i symphoniacus u Petroniusza – analiza semantyczna
https://doi.org/10.14746/sppgl.2019.XXIX.1.4
PDF
Jakub Zbądzki
65–81
Czym była, a czym stała się w renesansie Batrachomyomachia
https://doi.org/10.14746/sppgl.2019.XXIX.1.5
PDF
Justyna Zaborowska-Musiał
83–106
Analiza elegii Budae a Turcis occupatae querela ze zbioru Tristiów Klemensa Janickiego
https://doi.org/10.14746/sppgl.2019.XXIX.1.6
PDF
Noël Golvers
107–116
Dwa listy Michała Boyma SJ do Europy (1656; 1658) i edytorskie dossier jego rozmaitych prac powstałych w Europie na temat Chin
https://doi.org/10.14746/sppgl.2019.XXIX.1.7
PDF (English)
Rafał Rosół
117–145
Epigrafika łacińska w farze poznańskiej. Inskrypcje w ołtarzach i kaplicach świętych jezuickich
https://doi.org/10.14746/sppgl.2019.XXIX.1.8
PDF
Gerson Schade
143–155
Ulsterczyk o imieniu Achilles
https://doi.org/10.14746/sppgl.2019.XXIX.1.9
PDF
Gregor Vogt-Spira
157–171
Łacina: powrót do przyszłości? Kilka refleksji nad łaciną i kwestiami literackimi w epoce digitalizacji
https://doi.org/10.14746/sppgl.2019.XXIX.1.10
PDF