Pressto.

Nagłowek strony

Vol 23, Nr 2 (2013)

Spis treści

COMMENTATIONES AD LITTERAS GRAECAS SPECTANTES

On madness without words: gestures in Homer’s poems as a nonverbal means of depicting madness PDF
Ilona Chruściak 5-16
Wybrane aspekty mitu w Hymnie homeryckim do Hermesa (Homeric hymn to Hermes: selected aspects) PDF
Magdalena Jarczyk 17-68
Zenon z Elei – doksografia i fragmenty (Zeno of Elea – doxography and fragments) PDF
Marian Wesoły 69-96
La visione di mania umana e divina in Platone (The concept of divine and human “mania” in the Platonic dialogues) PDF
Anna Głodowska 97-111
Siwicka Małgorzata, Peregrinos Lukiana z Samosat – szaleństwo w krzywym zwierciadle satyry (Peregrinus of Lucian of Samosata – madness in the distorting satire). PDF
Małgorzata Siwicka 153-170

COMMENTATIONES AD LITTERAS LATINAS SPECTANTES

Luctus est istic tuus,/ crimen novercae. Boskie i ludzkie szaleństwo Heraklesa na podstawie tragedii Eurypidesa i Seneki (Luctus est istic tuus,/ crimen novercae. Divine and human madness of Heracles according to the dramas by Euripides and Seneca) PDF
Magdalena Karamucka 113-128
Medea’s Inner Voice PDF
Çi̇ğdem Menzi̇lci̇oğlu 129-140
Furiosa libido. Ovid on love and madness. PDF
Elżbieta Bielecka 141-151
Melancholia, choroba, szaleństwo – kompleks staropolskiego poety metafizycznego: idee, inspiracje, motywy, postawy (Melancholia, disease, madness – the complex of Old Polish metaphysical poet: ideas, inspirations, motifs, attitudes).
Jakub Fischer 171-190


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo