De la « transsubstantiation » discursive dans la traduction des textes médicaux

Main Article Content

Barbara Walkiewicz

Abstrakt

Every specialist text carries traces of the institutionalized context in which it is created. The context is based on the socially sanctioned communicative relationship, on the strength of which discourse partners enter into a so-called communicative contract. A text is then a verbal realization of contractual obligations, strictly standardized at the level of genre. Hence, information about the status of the discourse partners and the nature of their contractual (communicative) obligations is essential for accurate interpretation of a text. This, in turn, places double responsibility on the translator, who is obliged not only to transfer the discourse object into the target language, but also to “present” the sender of the original to the recipient of the translate in such a way as to render their status and discourse characteristics. Failing that, the translator will not succeed in reconstructing the original discourse contract, and hence attaining functional coherence of the translation. The aim of this article is to examine whether, and to what extent, translators have managed to present communicating subjects of Polish hospital discharge summary to the French recipient.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walkiewicz, B. (2019). De la « transsubstantiation » discursive dans la traduction des textes médicaux. Studia Romanica Posnaniensia, 45(4), 125-141. https://doi.org/10.14746/strop.2018.454.008
Dział
ARTICLES

Bibliografia

 1. Adamzik, K. (2009). « Główne zagadnienia tekstologii kontrastywnej ». In Z. Bilut-Homplewicz, W. Czachur & M. Smykała (réd.), Lingwistyka tekstu w (iemczech. Problemy, pojęcia, zagadnienia (pp. 211-258). Wrocław : Atut.
 2. Berghammer, G. (2006). « Translation and the language(s) of medicine: Keys to producing a successful German-English Translation ». The Write Stuff, vol. 15, no. 2, 40-44.
 3. Charaudeau, P. (1995). « Une analyse sémiolinguistique du discours ». Revue Langages, 117, 96-111.
 4. Accessible sur le site http://www.patrick-charaudeau.com/Une-analyse-semiolinguistique-du.html. Dernière consultation le 8 mai 2018.
 5. Doroszewski, J. (2014). « Podstawy współczesnej komunikacji lekarskiej ». In J. Doroszewski, M. Kulus & A. Markowski (réd.), Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja (pp. 15-22). Warszawa : Wolters Kluwer.
 6. Filliettaz, L. (2014). « Le virage actionnel des modèles du discours à l’épreuve des interactions de service ». Language & société, 2004-1, 31-54.
 7. Fuentes, S. (2016). « La traduction des noms de profession dans un système de dictionnaires électroniques coordonnés (ES-FR) ». Verbum, 7, 66-83. Accessible sur le site www.journals.vu.lt/verbum/article/view/10287/8159. Dernière consultation le 8 mai 2018.
 8. Górnicz, M. (2011). « Tłumaczenie kart informacyjnych leczenia szpitalnego na język angielski ». Lingua Legis, 19, 63-69.
 9. Górnicz, M. (2013). « Kulturowe uwarunkowania zapożyczeń terminologicznych (na przykładzie terminologii medycznej) ». In I. Kasperska & A. Żuchelkowska (réd.), Przekład jako akt komunikacji międzykulturowej (pp. 69-86). Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM.
 10. Gutt, E.-A. (2004). Dystans kulturowy a przekład. Kraków : Universitas.
 11. Hermans, T. (2007/2015). (arada języków. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 12. Humbley, J. (2006). « La traduction des noms d’institutions ». Meta, 51 (4), 671-689. DOI : 10.7202/014334ar.
 13. Karwacka, W. (2016). Przekład tekstów medycznych. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 14. Kielar, B.Z. (2003). Zarys translatoryki. Wrocław : Zakład Graficzny Uniwersytetu Wrocławskiego.
 15. Labocha, J. (2008). Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 16. Lecuit, E., Maurel, D. & Vitas, D. (2011). « La traduction des noms propres : une étude en corpus ». Corpus, 10, 201-218. Accessible sur le site https://corpus.revues.org/2086. Dernière consultation le 7 mai 2018.
 17. Lee-Jahnke, H. (2005). « Teaching medical translation: an easy job? ». Panace@, vol. VI, no. 20, 81-84.
 18. Lequet, Y. (2005). L’hôpital organisé en pôles médicaux, l’apprentissage de la « nouvelle gouvernance » : expérience du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, Mémoire de l’École (ationale de la Santé Publique. Accessible sur le site https://documentation.ehesp.fr/memoires/2005/edh/lequet.pdf. Dernière consultation le 7 mai 2018.
 19. Lewicki, R. (2000). Obcość w odbiorze przekładu. Lublin : Wydawnictwo UMCS.
 20. Łomzik, M. (2016). « Wybrane problemy przekładu polskich i niemieckich nazw szpitali w tłumaczeniu poświadczonym na podstawie analizy składników ». In A. Fimiak-Chwiłkowska,B. Walkiewicz & J. Woroch (réd.), (orma a uzus I. Z zagadnień przekładu specjalistycznego (pp. 87-96). Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM.
 21. Walkiewicz, B. (2012). « Traduction en tant que discours ». Studia Romanica Posnaniensia, XXXIX (2), 71-86.
 22. Walkiewicz, B. (2016). « Norma kontra uzus. Problemy z terminologią w przekładzie tekstów medycznych ». In A. Fimiak-Chwiłkowska, B. Walkiewicz & J. Woroch (réd.), (orma a uzus I. Z zagadnień przekładu specjalistycznego (pp. 123-136). Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM.
 23. Walkiewicz, B. (2018). « Translation of medical texts from discourse perspective ». In W. Karwacka (réd.), Toward Understanding Medical Translation and Interpreting. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.