Conceptul de grotesc - fundamentare estetică și teoretică

Main Article Content

Alunița Cofan

Abstrakt

In the following paper, The concept of the grotesque - aesthetic and theoretic foundation, we are interested in reconstructing the aesthetic identity of the grotesque. This is a difficult task since the grotesque can be recreated like a puzzle from at least two different aesthetics: the ugly (the hideous, the horrible, the monstruous) and the humorous (the sinister, the macabre, the black humour). Afterwards, by examining the relation between the grotesque and different eras and literary movements, we will show that the grotesque is after all an aesthetic category which belongs to some revolutionary and modern artistic knowledge. In essence, beyond the difficulty to circumscribe and define the grotesque, we have identified three of its invariants: polymorphism, contradiction and excess.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Cofan, A. (2009). Conceptul de grotesc - fundamentare estetică și teoretică. Studia Romanica Posnaniensia, 36, 165-177. https://doi.org/10.14746/strop.2009.36.014
Dział
LITTÉRATURE

Bibliografia

 1. Bahtin M. (1982), Probleme de literatură și estetică (cap. Cronotopul rabelaisian), București : Univers.
 2. Balotă N. (1971), Lupta cu absurdul, București : Univers (p. 5-449, fără pag. 137-157).
 3. Blaga L. (1990), « Despre naturalism », in : Fețele unui veac, București : Minerva.
 4. Caillois R. (1971), În inima fantasticului, București : Meridiane.
 5. Călin V. (1975), Romantismul (cap.: Estetica, p. 13-60 ; Spiritul satiric, Ironia romantică, Feeric și fantastic, p. 203-271), București : Univers.
 6. Călinescu M. (1987), Five faces of modernity, Durham : Duke university Press, și ed. românească: 1995. Cinci fețe ale modernității (cap. Ideea de avangardă), București : Univers.
 7. Călinescu M. (1993), Rereading (cap. Rereading Borges’s « The Aleph »), London : Yale University Press.
 8. Crohmălniceanu Ov. S. (1978), Literatura română și expresionismul, București : Minerva.
 9. Curtius E.R. (1970), Literatura europeană și Evul Mediu Latin (cap. Escursuri, IV. Glumă și gravitate în literatura medievală, p. 483-504), București : Univers.
 10. Grigorescu D. (1980), Istoria unei generații pierdute: expresioniștii (cap.: O artă germanică, p. 5-123 ; În literatura română, p. 372-427), București : EE.
 11. Hartman N. (1974), Estetica (cap.: II. Sublimul și grațiosul, p. 403-457; III. Comicul, p. 457-505), București : Univers.
 12. Lascault G. (1973), Le monstre dans l'art occidental (p. 9-36), Paris : Klek.
 13. Marino A. (1973), Dicționar de idei literare, vol. 1 (art.: Comedia, p. 400-408; Comicul, p. 409-442), București : Eminescu.
 14. Micu D. (1992), În căutarea autenticității, București : Minerva.
 15. Munteanu R. (1989), Farsa tragică (cap. Universul grotesc, p. 5-139, 236-288), București : Univers.
 16. Nemoianu V. (1998), Îmblânzirea romantismului, București : Minerva.
 17. Papu E. (1986), Despre stiluri (cap.: Barocul, Gânduri despre manierism), București : Eminescu.
 18. Popa M. (1975), Comicologia (cap.: Modul satiric, Modul grotesc și Modul ironic), București : Univers.
 19. Popa M. (1968), Homo fictus (cap.: Tipicitatea. Personajul stereotip; Automatele, marioneta, personajul parodic; Suprapersonajul, p. 160-214; 221-229; 229-328), București : EPL.
 20. Rosenkranz K. (1984), O estetică a urâtului, București : Meridiane.
 21. Shearman J. (1983), Manierismul, București : Meridiane.
 22. Wright Th. (1864), Histoire de la caricature et du grotesque (cap.: Origine de la caricature et du grotesque), Paris : Garnier Frères.