Ipostaze ale Eului cultural românesc între „boierimea minții" și „Româniile” din România

Main Article Content

Emilia Ivancu

Abstrakt

The paper Shapes of the Romanian Cultural Self between the Mastership of the Mind and the "Romanias " in Romania aims at analysing the cultural Selves of three of the most important Romanian contemporary intellectuals - Gabriel Liiceanu, Andrei Pleșu, Horia-Roman Patapievici - as they are shaped in some of their memorialistic and essayistic works, and the possible relations and connections these Selves can have with the many “Romanias” existing today.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ivancu, E. (2009). Ipostaze ale Eului cultural românesc între „boierimea minții" și „Româniile” din România. Studia Romanica Posnaniensia, 36, 179-192. https://doi.org/10.14746/strop.2009.36.015
Dział
LITTÉRATURE

Bibliografia

  1. Ciobanu V. (2002), „Jurnalul unui filosof 'apostat’”, Contrafort, 12/98, Decembrie, http://www.contrafort.md/2002/98/448.html, 10.03.2005.
  2. Cristea D. (2004), Autorul și Ficțiunile Eului, București : Editura Cartea Românească.
  3. Liiceanu G. (2001), Declarație de iubire, București : Editura Humanitas.
  4. Liiceanu G. (2003), Ușa interzisă, București : Editura Humanitas.
  5. Ovidiu Ș., „Trăiesc atîta vreme cît mă indignez”. Interviu cu Gabriel Liiceanu”, Observator cultural, no. 302, 303, 304, http://observatorcultural.ro/, 10.03.2005.
  6. Parfit D. (2002), „Ceea ce credem că suntem”, Secolul 21, Alteritate, nr. 1-7, Revistă editată de Uniunea Scriitorilor din România și Fundația Secolul 21.
  7. Patapievici H.-R. (2004), Discernământul modernizării, București : Editura Humanitas.
  8. Patapievici H.-R. (1995), Zbor in bătaia săgeții. Eseu asupra formării, București : Editura Humanitas.
  9. Pleșu A. (2005), Comédii la Porțile Orientului, București : Editura Humanitas.
  10. Vasile S., „Fila de dicționar” in Familia, Revistă culturală fondată de Iosif Vulcan în 1865, http://revistafamilia.uv.ro/2004/9-2004/fila_de_dictionar.htm, 10.03.2005.