II corpo che siamo, il corpo che abbiamo - la prospettiva corporea nel romanzo di Margaret Mazzantini „Non ti muovere”

Main Article Content

Barbara Kornacka

Abstrakt

The article titled The body we have got, the body we are. About the corporeity in Margaret Mazzantini’s novel treats the phenomenon of corporeity mentioned in the title in a text of the contemporary Italian writer. There are three main aspects of this problem. First, the language connected with the body (descriptions of the look, statements of the body, physiology, erotic life). The next subject is the relationship body-identity. Finally, there is the sense of smell emphasized in the narration, which has a symbolic meaning as well.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kornacka, B. (2009). II corpo che siamo, il corpo che abbiamo - la prospettiva corporea nel romanzo di Margaret Mazzantini „Non ti muovere”. Studia Romanica Posnaniensia, 36, 205-226. https://doi.org/10.14746/strop.2009.36.017
Dział
LITTÉRATURE

Bibliografia

 1. Bauman Z. (1995), Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń : UMK.
 2. Bauman Z. (2007), Płynne życie, Kraków : Wydawnictwo Literackie.
 3. Böhme G. (2002), Filozofia i estetyka przyrody, Warszawa : Oficyna Naukowa (titoli originali Natürlich Natur. Über Natur im Zeitalter ihrer technischem Reproduzierberkeit. Für eine ökologische Naturästhetik).
 4. Castellitto S. (2001), «Ho intervistato mia moglie, lo scrittore», Venerdì di Repubblica, 26.10.2001.
 5. Conti P. (2002), «Mazzantini: i miei cinque anni di solitudine prima dello Strega», Corriere della sera, 06.07.2002.
 6. Diaconu M. (2004), «Zapach, tożsamość i pamięć. O konstytuowaniu podmiotu poprzez zapach», Sztuka i filozofia, 24.
 7. Freud S. (1914), «Introduzione al narcisismo» (titolo originale Zur Einführung des Narzißmus), Jahrbuch der Psychoanalyse.
 8. Gennari A. (2001), «Il prezzo dell’amore», Grazia, 27.11.2001.
 9. Greimas A.-J. (1993), O niedoskonałości (titolo originale De l'imperfection), Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM.
 10. Lacan J. (1972), Scritti, Torino : Einaudi.
 11. Mazzantini M. (2006), Non ti muovere, Milano : RCS Quotidiani.
 12. Merleau-Ponty M. (2003), Fenomenologia della percezione, Milano : Bompiani.
 13. Mondo L. (2001), «Mazzantini: anatomie di un padre „untore”», La Stampa TTL, 17.11.2001.
 14. Nancy J.-L. (2002), Corpus, Gdańsk : słowo/obraz terytoria.
 15. Pende S. (2002), «Con i miei personaggi scendo all'inferno. E li salvo», Panorama, 5.09.2002.
 16. Platon (2002), Gorgiasz, trad. W. Witwicki, Kęty : Antyk.
 17. Platon (1986), Timajos, trad. P. Siwek, Warszawa : PWN.
 18. Sajkiewicz V. (2001), «Soma i psyche: różne czy tożsame? Filozoficzne origami Gilles’a Deleuze’a», in: Między słowem a ciałem: materiały z IV Sesji Naukowej z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz, 24-26 października 2000 roku, a cura di Lidia Wiśniewska, Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.
 19. Schmitz H. (2001), Ciałosfera, przestrzeń i uczucia, Poznań : Oficyna Wydawnicza Garmond (titolo originale Der Leib, der Raum, und die Gefühle).
 20. Siciliano E. (2001), «Un onore borghese», La Repubblica, 02.12.2001.
 21. Wilkoszewska K. (1998), «W krainie czucia i bezczucia, czyli o zmysłach głównych, zapomnianych i sztucznych», in: Wymiary piękna. Z badań estetyki sensu largo, a cura di M. Gołaszewska, Kraków : Wydawnictwo UJ.