Profils du concept de Pologne dans la revue Polska en 1968. Étude des textes de propagande extérieure à destination des lecteurs du premier, du second et du tiers monde
PDF (Français (France))

Słowa kluczowe

profile of the concept
concept of Poland
foreign propaganda texts
Poland. Illustrated Magazine
Poland in 1968
linguistic representation of reality

Jak cytować

Solová, R. (2023). Profils du concept de Pologne dans la revue Polska en 1968. Étude des textes de propagande extérieure à destination des lecteurs du premier, du second et du tiers monde. Studia Romanica Posnaniensia, 49(4), 145–162. https://doi.org/10.14746/strop.2022.494.009

Abstrakt

This paper examines the profiles of the concept of Poland based on a corpus of foreign propaganda texts published in French and Slovak in 1968. The texts analysed come from three magazines: La Pologne, Polsko and La Revue Polonaise, created by political decision of the communist leaders to disseminate     a positive image of Poland abroad. The purpose of this study is to test the hypothesis that the three profiles of the concept of Poland, aimed at first, second and third-world audiences, are different from each other due to differences motivated by extra-linguistic factors, and in particular, the various objectives of the country’s foreign policy. The study is inspired by the work of the Lublin School of Ethnolinguistics on the linguistic representation of reality. Its methods make it possible to identify variants of the representation of an object through the examination of textual data, such as the ways of naming it, the semantic relations of synonymy and antonymy, or the series of its aspects mobilised in the discourse.

https://doi.org/10.14746/strop.2022.494.009
PDF (Français (France))

Bibliografia

La Pologne. Revue mensuelle, 1-12/1968. Warszawa : Polska Agencja Interpress.

La Revue Polonaise. Magazine Illustré, 1-2, 4-6, 8-12/1968. Warszawa : Polska Agencja Interpress.

Polsko. Obrázkový časopis, 1-8,10-12/1968. Warszawa : Polska Agencja Interpress

Bartmiński, J. (2004). Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata. In J. Bartmiński (ed.), Językowy obraz świata (pp. 103-120). Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bartmiński, J. (2006). O pojęciu językowego obrazu świata. In J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata (pp. 11-21). Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bartmiński, J. (2018). O założeniach i postulatach lingwistyki kulturowej (na przykładzie definicji PRA- CY). Półrocznik Językoznawczy Tertium, 3 (1), 26-55. https://doi.org/10.7592/Tertium2018.3.1.Bartminski DOI: https://doi.org/10.7592/Tertium2018.3.1.Bartminski

Bartmiński, J. & Niebrzegowska, S. (2006). Profilowanie a podmiotowa interpretacja świata. In J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata (pp. 98-105). Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bralczyk, J. (2001). O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych. Warszawa: Trio.

Głowiński, M. (1990). Nowomowa po polsku. Warszawa: PEN.

Gryshkova, N. (2014). Leksem, pojęcie, stereotyp, koncept, znaczenie, idea - propozycja regulacji terminologicznych. In I. Bielińska-Gardziel, S. Niebrzegowska-Bartmińska & J. Szadura (eds.), Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. T. 3 (pp. 21-50). Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kuśmierski, S. (1985). Teoretyczne podstawy wiedzy o propagandzie i opinii publicznej. In A. Kosseski & S. Kuśmierski (eds.), Teoria i praktyka propagandy (pp. 8-46). Warszawa : Książka i Wiedza.

Larousse. Dictionnaire de français. (2021). https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue [accès : 30.03.2021].

Solová, R. (2021). Fuir la périphérie, ou comment la Pologne a voulu créer son image dans le premier, le second et le tiers monde. Étude des traductions des mensuels La Pologne, Polsko et La Revue Polo- naise en 1968. Romanica Wratislaviensia, 68, 177-195. https://doi.org/10.19195/0557-2665.68.12 DOI: https://doi.org/10.19195/0557-2665.68.12