Jest nadzieja, bo jest Niepokalana, red. Bogdan Kulik MSF, wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2023, s. 240
PDF

Słowa kluczowe

Niepokalana
nadzieja
Misjonarze Świętej Rodziny
Górka Klasztorna

Jak cytować

Sławiński, H. (2023). Jest nadzieja, bo jest Niepokalana, red. Bogdan Kulik MSF, wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2023, s. 240. Teologia I Moralność, 18(2(34), 335–343. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.21

Abstrakt

Przedmiotem badań jest kult Niepokalanej będącej uosobieniem teologicznej cnoty nadziei; szczególnie uwzględniono sanktuarium maryjne w Górce Klasztornej, gdzie w 1079 roku doszło do najstarszego na ziemiach polskich objawienia Matki Bożej. Celem opracowania jest syntetyczne omówienie treści tekstów naukowych zamieszczonych w publikacji Jest nadzieja, bo jest Niepokalana. Do osiągnięcia celu zastosowano metodę analizy treści tekstów oraz metodę syntezy. Przeprowadzone badania pozwalają na przedstawienie wniosków: Górka Klasztorna jest miejscem najstarszego na ziemiach polskich objawienie Matki Bożej, a wzniesione tam sanktuarium powierzone zostało w 1923 roku duszpasterskiej trosce Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, założonego w 1895 roku w Grave w Holandii przez Sługę Bożego, ks. Jana Berthiera (1840-1908). Działalność misjonarzy w Górce Klasztornej w ciągu stu lat odbywała się w kontekście dramatycznych wydarzeń XX wieku. Kult Maryi ma podstawy biblijne i liturgiczne. Niepokalana jest obrazem nowego człowieka. Jej osoba i udział w dziele zbawienia jest treścią kazań i nauczania wybitnych teologów i duszpasterzy, co przedstawiono na przykładzie Antoniego z Padwy, Jana Berthiera, Józefa Kentenicha. W ikonografii chrześcijańskiej znane są charakterystyczne typy przedstawień Maryi, które zostały omówione na przykładach wybranych obrazów. Podana została też teologiczna interpretacja obrazu z Górki Klasztornej. Niepokalana jest ważnym fundamentem nadziei chrześcijańskiej i wzorem do przedstawienia w katechezie dla dorosłych na tematy życia wiecznego i zagadnień eschatologicznych.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.34.2.21
PDF

Bibliografia

Baron, Arkadiusz i Pietras Henryk, 2003. Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 3. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Benedykt XVI. 2007. Encyklika „Spe salvi”.

Berthier, Jan. 2013. Maryja, Jej kult, nabożeństwo do Niej, tłum. E. Trybyszewski. War¬szawa.

Bujak, Janusz. 2023. Relacja zaufania w Opatrzność Bożą i Przymierza Miłości z Maryją w myśli o. Józefa Kentenicha. W: Jest nadzieja, bo jest Niepokalana, red. Bogdan Kulik, 151-166. Pelplin: Bernardinum.

Jest nadzieja, bo jest Niepokalana, red. Bogdan Kulik. 2023. Pelplin: Bernardinum.

Krupa, Piotr Jacek. 2023. 1923-2023, czyli 100 lat służby Misjonarzy Świętej Rodziny Matce Bożej Góreckiej. W: Jest nadzieja, bo jest Niepokalana, red. Bogdan Kulik, 15-24. Pelplin: Bernardinum.

Kulik, Bogdan. 2023. Obecność Niepokalanej podczas objawień umocnieniem naszej nadziei. W: Jest nadzieja, bo jest Niepokalana, red. Bogdan Kulik, 185-207. Pelplin: Bernardinum.

Machinek Marian, Droga nadziei. Pięć imion Maryi. W: Jest nadzieja, bo jest Niepokalana, red. Bogdan Kulik, 167-184. Pelplin: Bernardinum.

Pałęcki, Waldemar. Maryja Niepokalana w świetle liturgii Kościoła łacińskiego po Soborze Watykańskim II. W: Jest nadzieja, bo jest Niepokalana, red. Bogdan Kulik, 79-98. Pelplin: Bernardinum.

Pryba, Andrzej. Niepokalana jako obraz nowego człowieka. W: Jest nadzieja, bo jest Niepokalana, red. Bogdan Kulik, 99-113. Pelplin: Bernardinum.

Rodziejczak, Łukasz. Wychować do życia wiecznego. Pedagogiczno-eschatologiczne aspekty katechezy dorosłych. W: Jest nadzieja, bo jest Niepokalana, red. Bogdan Kulik, 209-238. Pelplin: Bernardinum.

Siwiński, Norbert. Elementy eschatologii maryjnej w „Kazaniu na Wniebowzięcie NMP” św. Antoniego z Padwy. W: Jest nadzieja, bo jest Niepokalana, red. Bogdan Kulik, 115-133. Pelplin: Bernardinum.

Sobczyk, Adam Józef. Maryja jako Matka nadziei w nauczaniu ks. Jana Berthiera. W: Jest nadzieja, bo jest Niepokalana, red. Bogdan Kulik, 133-149. Pelplin: Bernardinum.

Szymik, Stefan. Kobieta błogosławi kobietę. Biblijne zwiastuny kultu maryjnego (Łk 1,42; 11,27). W: Jest nadzieja, bo jest Niepokalana, red. Bogdan Kulik, 25-43. Pelplin: Bernardinum.

Zatwardnicki Sławomir. Wniebowzięta a Pismo Święte w Kościele pielgrzymującym do celu. W: Jest nadzieja, bo jest Niepokalana, red. Bogdan Kulik, 45-78. Pelplin: Bernardinum.