Pressto.

Nagłowek strony

Sztuka i dobór naturalny

Denis Dutton

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/kse.2015.2.11

Abstrakt


The relation between art and the idea of natural selection makes the key issue of this paper. The author examines how Charles Darwin's conc ept of evolution might have affected the sphere of aesthetics. However, the author arguments against understanding of art as a side product of human progress and takes it as an independent form of human agency. The critique of various evolutionary standpoints laid out in this article holds to the standpoint that we cannot recreate with other means the moments of pleasure delivered by art. Thus it is extremely important to understand art as a form of human creativity and a neces sary part of our existence beyond biological determinism stressed out by many evolutionary thinkers.

Słowa kluczowe


art; natural selection; Darwin; evolutionism

Pełny tekst:

Bibliografia


Dutton D. (2009). The Art Instinct. Beauty, Pleasure and Human Evolution. New York.

Gould S.J. (1997). Evolution: The Pleasures of Pluralism. New York Review of Books, June 26.

Gould S.J., Lewontin R.C. (2011). Pendentywy w katedrze św. Marka a paradygmat Panglossa.

Krytyka programu adaptacyjnego, przeł. K. Bielecka. „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 2 /3(31), s. 63-85.

Lloyd E. (2005). The Case of the Female Orgasm: Bias in the Science of Evolution. Cambridge.

Pinker S. (2005). Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, przeł. A. Nowak. Gdańsk.

Pinker S. (2005a), Forward. [W:] The Handbook o f Evolutionary Psychology. Ed. by D. Buss. New Jersey.

Pinker S. (2002). Jak działa umysł, przeł. M. Koraszewska. Warszawa.

Symons D. (1979). The Evolution of the Human Sexuality. New York.

Voland E. (2011). Preferencje estetyczne w świecie artefaktów - przystosowanie do osądu „uczciwych sygnałów”, przeł. J. Luty. „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 2/3 (31), s. 299-323.

Wilson E.O. (2002). Konsiliencja. Jedność wiedzy, przeł. J. Mikos. Poznań.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 123 PDF - 170

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.