Pressto.

Nagłowek strony

Vol 8, Nr 2 (2015)

Spis treści

Artykuły

Identity and Interpretation of Public Artworks: A Challenge to Intentionalism PDF (English)
Andrea Baldini 9-26
A Critique of Functionalist Definitions of Art PDF (English)
Simon Fokt 27-46
Inspiracja artystyczna, forma znacząca i zaangażowanie PDF
Bogna J. Obidzińska 47-58
Kultura wobec praksis w ujęciu antropologicznym PDF
Krystian Saja 59-72
Of Darwin and Other Demons: the Evolutionary Turn in Aesthetics PDF (English)
Eveline Seghers 73-90
Mieczysław Wallis w poszukiwaniu piękna - impresje z podróży PDF
Joanna Zegzuła-Nowak 91-99
„Kłamstwo kiczu” PDF
Jacek Rogucki 101-110
Pragmatyzm dzisiaj (ze szczególnym uwzględnieniem propozycji Johna Deweya) a jego korzenie antyczne PDF
Ewa Chudoba 111-130
Pozór malarstwa w poglądach estetycznych G.W.F. Hegla PDF
Andrzej Drohomirecki 131-140
Wielokulturowe estetyki w dyskursie publicznym w Polsce. Próba postkolonialnej interpretacji PDF
Monika Popow 141-163
Sztuka i dobór naturalny PDF
Denis Dutton 163-181
Hipoteza artyfikacji i jej znaczenie dla kognitywizmu, neuroestetyki i estetyki ewolucyjnej PDF
Ellen Dissanayake 183-210
Czy muzyka jest ewolucyjną adaptacją? PDF
David Huron 211-233

Polemiki i recenzje

Danuta Borecka-Biernat, Małgorzata Cywińska (red.), Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie, Difin SA, Warszawa 2015, 322 s. PDF
Katarzyna Segiet 237-239
Agnieszka Gromkowska-Melosik, Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015, 475 s. PDF
Wiktor Żłobicki 239-243

Sprawozdania

Komunikat z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Młodzież czasów przemian społeczno-kulturowych. Od kontekstów teoretyczno-empirycznych do praktyki socjalno-wychowawczej w perspektywie międzynarodowej”, Poznań, 14 listopada 2014 roku PDF
Tomasz Herman 247-250
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Coaching i mentoring - nowa jakość w edukacji”, Olsztyn, 11-12 czerwca 2015 roku PDF
Jolanta Nowosielska 250-253


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo