„Kłamstwo kiczu”

Main Article Content

Jacek Rogucki

Abstrakt

Many authors agree that kitsch as an esthetic conc ept has its roots in the romanticism. Its negative meaning places kitsch in opposition to high art and other concepts of beauty. This paper deals with this issue and puts a significant question on the alleged and paradox conservative character of this esthetics. Kitsch as a caricature of art itself is here being analyzed critically on the basis of fundamental theories of modern art and esthetics by Theodor Adorno, Roland Barthes or Milan Kundera.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Referencje

 1. Adorno Th.W. (1994). Teoria estetyczna, tłum. K. Krzemieniowa. Warszawa.
 2. Adorno Th.W. (1999). Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia, tłum. M. Lukasiewicz. Kraków.
 3. Broch H. (1998). Kilka uwag o kiczu i inne eseje, tłum. D. Borkowska. Warszawa.
 4. Calinescu M. (1977). Faces of Modernity: Avant-Garde, Decadence, Kitsch. Bloomington.
 5. Dorfles G. (1969). The World of Bad Taste. New York.
 6. Eco U. (1972). Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum. J. Gałuszka. Warszawa.
 7. Gadamer H.-G. (1993), Aktualność piękna, tłum. K. Krzemieniowa. Warszawa.
 8. Gombrowicz W. (1988). Dziennik 1953-1956. Kraków.
 9. Grabska E. (1981), Przedmowa. [W:] E. Grabska, T.S. Jaroszewski [red.]. Dzieła czy kicze. Zbiór tekstów. Warszawa.
 10. Kulka, T. (1994). Rozważania na temat kiczu. [W:] M. Gołaszewska [red.]. Estetyka w świecie, t. IV. Kraków.
 11. Kundera M. (1996a). Nieznośna lekkość bytu, tłum. A. Holland. Warszawa.
 12. Kundera M. (1996b). Zdradzone testamenty. Esej, tłum. M. Bieńczyk. Warszawa.
 13. Lyotard J.-F. (1998). Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm, tłum. M.P. Markowski. [W:] R. Nycz [red.], Postmodernizm. Antologia przekładów. Kraków.
 14. Morreal J., Loy J. (1989). Kitsch and Aesthetic Education. „Journal of Aesthetic Education”, vol. 24, nr 4.
 15. Proust M. (1992). W poszukiwaniu straconego czasu, t. 1, tłum. T. Boy-Żeleński. Warszawa.
 16. Scheler M. (1997). Resentyment a moralność, tłum. M. Klimkowska. Warszawa.