OPIS CZASOPISMA
Problematyka podjęta w tekstach naukowych to stricte globalny dyskurs nad temporalną wielowymiarowością społeczeństwa współczesnego oraz kondycją człowieka współczesnego, żyjącego w wieloznacznej i ambiwalentnej rzeczywistości globalnej, skazanego na szukanie swojego miejsca w ciągle na nowo konstruowanej wielokulturowej rzeczywistości. Globalna ekumena kulturowa determinuje również niekonwencjonalny namysł nad edukacją w warunkach globalnych. Współczesny dyskurs nad jakością edukacji, uwzględniający wielość kontekstów społeczno-kulturowych zmian zachodzących w świecie, powinien sprzyjać umiejętności planowania działań oświatowych na rzecz kształtowania prorozwojowego społeczeństwa ogólnoświatowego. Warunkiem sine qua non będzie więc zrozumienie istoty transformacji odbywającej się w przestrzeni edukacyjnej. Zamieszczone teksty mają stanowić przyczynek do namysłu i zaproszenie do dyskusji na temat uczestnictwa jednostek w kulturze globalnej ze szczególnym uwzględnieniem rozważań nad konieczną ewolucją edukacji w warunkach globalnych.

INDEKSOWANE W:

CSHJ, Index Copernicus, POL-index, IBUK

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

MNiSW: 20

DOI: 10.14746/kse
ISSN (Print): 2300-0422 ISSN (Online): 2300-0422
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2016 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/3.0

Finansowanie czasopisma

2020-04-15

Tłumaczenie zawartości 4 numerów czasopisma "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja" na język angielski i ich wydanie- zadanie finansowane w ramach umowy 608/P-DUN/2019. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Finansowanie czasopisma

2019-02-01

„Tłumaczenie zawartości 4 numerów czasopisma "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja" na język angielski i ich wydanie - zadanie finansowane w ramach umowy 792/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Finansowanie czasopisma

2018-12-29

 

Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikowanych w czasopiśmie „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja” artykułów – zadanie finansowane w ramach umowy nr 703/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Tom 16 Nr 2 (2019)

Opublikowane: 2020-06-30

Wyświetl wszystkie numery