Finansowanie czasopisma

Tłumaczenie zawartości 4 numerów czasopisma "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja" na język angielski i ich wydanie – zadanie finansowane w ramach umowy 608/P-DUN/2019. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.