Ogłoszenia

Finansowanie czasopisma

2020-04-15

Tłumaczenie zawartości 4 numerów czasopisma "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja" na język angielski i ich wydanie- zadanie finansowane w ramach umowy 608/P-DUN/2019. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Finansowanie czasopisma

2019-02-01

„Tłumaczenie zawartości 4 numerów czasopisma "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja" na język angielski i ich wydanie - zadanie finansowane w ramach umowy 792/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Finansowanie czasopisma

2018-12-29

 

Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikowanych w czasopiśmie „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja” artykułów – zadanie finansowane w ramach umowy nr 703/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Finansowanie czasopisma

2017-12-18

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Kultura-Społeczeństwo-Edukacja vol 1-6 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.