Finansowanie czasopisma

Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikowanych w czasopiśmie „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja” artykułów – zadanie finansowane w ramach umowy nr 703/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.